GLIMMEN – De besturen van de christelijke basisschool De Marke en de openbare basisschool De Meent hebben deze week de volgende stap in de te vormen samenwerkingsschool bekrachtigd door het tekenen van een intentieverklaring. Uitgangspunt is het ontwikkelen van een school waarin zowel openbaar als christelijk onderwijs wordt aangeboden. Er wordt op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt. Beide identiteiten bestaan respectvol naast elkaar. Een unieke formule voor het dorp Glimmen.

Met het tekenen van deze intentieverklaring wordt tegemoet gekomen aan het bieden van toekomstperspectief voor een kwalitatief volwaardige onderwijsvoorziening in Glimmen. Beide scholen hebben te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Op relatief korte termijn komt het voortbestaan van beide onderwijsvoorzieningen onder druk te staan. De schoolbesturen hebben daarom in het voorjaar van 2012 een bureau de opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor een samenwerkingsschool.

Conclusie van het rapport was het onderzoekstraject voort te zetten en te concretiseren. Het positieve gevoel waarmee de intentieverklaring wordt getekend, geeft voor de toekomst een goede basis tot samenwerking tussen ouders, team, directeuren en schoolbesturen.

De besturen nemen alvast een voorschot op de te vormen samenwerkingsschool in Glimmen door het samenvoegen van de groepen 1 en 2. De kleuters gaan gedurende het schooljaar 2012-2013 naar school op de locatie van De Meent. Het onderwijs wordt gegeven door leerkrachten van beide scholen. Dinsdag en woensdag jongstleden hebben de kinderen al mogen “proefdraaien”. Na het wennen aan een ander gebouw en nieuwe gezichten hebben de kinderen heerlijk met elkaar gespeeld. Een fantastisch gezicht, want daar doe je het uiteindelijk voor, aldus één van ouders.