VRIES – In de Dorpskerk van Vries werden vrijdag de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Frank van Zuilen. De regionale media, inclusief RTV Drenthe, waren massaal uitgerukt.

In de fraaie kerk werden drie onderscheidingen uitgereikt. Een formele bijeenkomst, maar de sfeer in de voor de helft gevulde kerk was losjes. Wat is dit leuk!", begon burgemeester Frank van Zuilen. De burgemeester- getooid met oranje das- was in ‘koninklijke’ stemming. "Lente is een plezierige periode. Prins Willem- Alexander is vandaag jarig, maandag Mr. Pieter van Vollenhove en maandag is het 103 jaar geleden dat Prinses Juliana geboren werd. Die geboortedag blijft gelden als Koninginnedag. En dat feest van folklore moeten we koesteren". Dan over tot de orde van de dag. De mensen die deze dag onderscheiden werden noemde Van Zuilen ‘het functioneren van een transformatorhuisje’. Oftewel: bijzondere inwoners die dag en nacht klaar staan voor de medemens en die zorgen voor het dorp. "Wie is er wel eens door een EHBOér geholpen?", vroeg de burgervader aan de zaal. Niemand, werd Van Zuilen stil van verbazing. "Wie heeft er een EHBO-diploma?". En toen gingen veel handen de lucht in. Het was het begin van de toespraak over de eerste bijzondere persoon, mevrouw Amsing-Venekamp uit Eelde. "U bent vanaf 1943 actief bij de EHBO en later ook bij de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers (Lotus). Deze activiteiten begonnen in oorlogstijd. U was een van de eerste gediplomeerde Lotus-deskundigen van Nederland. U hebt uw hele leven vele EHBO’ers opgeleid. U hebt zich ingezet om de hulpverlening op een hoger plan te brengen. Het huis is gesierd met het bordje EHBO, in de omgeving was dit hét adres voor eerste hulpverlening. U werkt het liefst op de achtergrond. Door u is Eelde een bloeiende EHBO-vereniging geworden. U bent acht maanden per jaar ‘Lotus’. U hebt ‘gelotutst’ (Van Zuilen introduceerde een nieuw werkwoord) bij tal van bedrijven en instellingen. Ondanks uw respectabele leeftijd zet u zich nog altijd in bij activiteiten". Vervolgens de plechtige woorden: "Hare Majesteit heeft u behaagd om u te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Na het applaus en staande ovatie werd nummer twee naar voren gehaald: mevrouw Bakker-Bakker uit Vries. Frank van Zuilen omschreef haar als een ‘mensenmens’. Allereerst werd ze geroemd om haar hulp aan de handwerkclub van Vrouwen van Nu. "De handwerkclub dreigde opgeheven te worden door de hoge kosten aan de huur van een locatie. U stelde uw woonkamer ter beschikking voor deze club. De dames komen sindsdien iedere veertien dagen hier bijeen". Mevrouw Bakker werd ook geprezen voor ‘naoberhulp’ bij de nieuwe buurvrouw. "De vriendschap groeide uit tot mantelzorg. U hebt in sommige gevallen erge en leed kunnen voorkomen. Om eraan toe te voegen: ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’. Mevrouw Bakker is in 1968 in Vries komen wonen en was al gauw betrokken bij activiteiten van de Bejaardencommissie en Volksdansen. Als voorbeeld noemde Van Zuilen de organisatie van busreizen. "U smeerde achthonderd broodjes". En wat de Volksdansgroep betreft: mevrouw Bakker zet zich sinds 1968 in voor de Volksdansgroep Vries. "De oud-Drentse kostuums met kanten mutsen zijn voor een aantal leden door mevrouw Bakker gemaakt. U bent actief en creatief van organisatorisch tot financiële verantwoording. Het is klip en klaar. De inzet voor de medemens heeft Hare Majesteit behaagd om u te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’". Ook zij verdiende een staande ovatie en kreeg een welgemeend applaus. "Het zal je maar gebeuren", vervolgde Van Zuilen zijn toespraak, dat je vlam in de pan hebt of een schoorsteenbrand. Daar is de brandweer voor. "Theo Seubers (ik mag Theo zeggen, hij komt vaak op het gemeentehuis) begon zijn loopbaan bij de vrijwillige brandweer van Ameide in 1984, waarna hij verhuisde naar Drenthe en al snel vrijwilliger werd bij de brandweer in Zuidlaren. Seubers is daar lid geweest van 1990 tot 1 november 2011. Bij deze post is hij opgeklommen tot bevelvoerder en uiteindelijk tot postchef. Meneer Seubers heeft deze functie jarenlang op inspirerende wijze geleid in roerige tijden van meerdere commandanten en vele grote en kleine incidenten. Als plaatsvervangend commandant had hij een belangrijke taak bij het incident van De Punt in 2008, waarbij drie brandweerlieden van de post Eelde (onderdeel van de brandweer Tynaarlo) om het leven kwamen. Zijn betrokkenheid bij de brandweer hebben een belangrijke positieve rol gespeeld zowel tijdens het incident als in de afhandeling en nazorg". Seubers werd tevens geroemd als wedstrijdleider Drenthe van onderlinge landelijke wedstrijden. "Dit alles in zijn vrije tijd. Na het afbouwen als postchef heeft hij zijn loopbaan beëindigd". Vervolgens werd een op speciaal verzoek van zijn echtgenote een gedicht voorgelezen van Paul van Vliet, getiteld ‘Bij verandering’. "De criteria voor onderscheidingen zijn streng. Theo Seubers is met glans geslaagd". Ook voor hem de woorden van Hare Majesteit, die hem eveneens benoemde tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Vervolgens nog een vierde onderscheiding, van Rob Schuur uit Eelde, maar deze kon nog niet plaatsvinden. "Pas over drie uur kan ik hem bellen. Hij zit in Canada. Het is daar nu vier uur in de ochtend, dat lijkt me geen geschikt tijdstip", vertelde Van Zuilen. De uitreiking vindt plaats in overleg. Naast de felicitaties brachten alle genodigden een toast uit: ‘hoezee, hoezee, hoezee!’. Theo Seubers verwoordde de onderscheidingen kort maar krachtig: "heel bijzonder".

LintjesMevrouw AnsingMevrouw BakkerTheo Seubers