ZUIDLAREN – “Vorige week woensdag organiseerde de Historische vereniging Zuidlaren haar laatste bijeenkomst in 2012. Er werd een lezing gehouden over de Paardentram, die van 1892 tot 1918 reed van Zuidlaren richting Groningen en naar het station Vries-Zuidlaren. De lezing werd gegeven door Hans Fidder. Terwijl overal de stoomtram al in opmars was, werd in 1892 met subsidie van de provincie nog een paardentramweg Zuidlaren-Groningen geopend van de Tramwegmaatschappij Zuidlaren-Groningen. In 1901 werd deze lijn doorgetrokken naar het spoorwegstation Vries-Zuidlaren. De inleider vertelde uitgebreid over deze vorm van vervoer van en naar Zuidlaren. Naast het vervoer van personen werden ook allerlei soorten goederen vervoerd. Ook vervulde de paardetram een taak als eerste bodedienst. Men kon bestellingen meegeven,die later aan huis langs de tramlijn werden afgeleverd. Ook werd een tramlijn aangelegd naar Dennenoord. Naar het ziekenhuis werd o.a. veel cokes voor de verwarming van de gebouwen vervoerd. Een interessante vraag die aan de orde kwam was of er vroeger inderdaad een tramlijn over de Brink heeft gelopen, zoals door sommigen wel wordt beweerd. Alhoewel er daarvoor wel plannen hebben bestaan is dat toch niet het geval geweest. Ook op de vele oude foto’s die er van de paardetram en de Brink zijn is nimmer een tramlijn over de Brink te zien.

Aan de hand van oude geschriften kon deze conclusie worden getrokken. Na ruim 25 jaar velerlei vervoer met de Paardentram kwam er een eind aan deze wijze van vervoer. 

De sterk stijgende voerderprijzen waren er de oorzaak van dat de Paardentram is beëindigd. Het vervoer werd nadien o.a. overgenomen door de bussen. Dat de aanwezigen de lezing, voorzien van vele historische beelden van de tram bijzonder hebben gewaardeerd bleek wel uit het applaus dat de inleider na zijn verhaal mocht ontvangen.”

Historische vereniging Vries