TYNAARLO – De gemeente Tynaarlo organiseert samen met Wecycle een speciale Koninginnedagactie om bewoners te stimuleren elektrische apparaten niet in de vuilnisbak te gooien, maar in te leveren bij de Milieustraat aan de zuidlaarderweg 33, Tynaarlo. De actie loopt van 1 tot en met 5 mei en is in het leven geroepen om te voorkomen dat na Koninginnedag veel onverkochte apparaten in containers verdwijnen, terwijl deze goed gerecycled kunnen worden. Zo vormen ze weer grondstof voor nieuwe producten. Wecycle is een landelijke stichting die de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting regelt. De eerste honderd inwoners die vanaf 1 mei elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij de Milieustraat aan de Zuidlaarderweg 33 in Tynaarlo, krijgen een gratis stuntvlieger. Ook worden er 500 kaarten uitgedeeld met kans op een luxe hotelovernachting. Inlevering bij de Milieustraat is gratis. Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat optimaal worden gerecycled. Dat is belangrijk, want door recycling behouden we de grondstoffen voor generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen de schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Van elektrische apparaten wordt 75% tot 90% gerecycled. Spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt hiervan echter ruim 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling.