VRIES – IJsvereniging ‘Aol Gloep’ houdt op vrijdag 9 december de algemene ledenvergadering vanaf 19.30 uur in de kantine aan de Sportlaan 8 in Vries. Na de opening staan de volgende punten op de agenda: notulen, ingekomen stukken en mededelingen, jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie, verkiezing kascommissie, bespreking wedstrijden en activiteiten, kantinehulpen en commissieleden en de rondvraag. Ook de bestuursverkiezing staat op de agenda. De heren Tamme Boersma, Jan Joosten en Gert Bos zijn allen aftreden en herkiesbaar. Na de vergadering staat er kienen op het programma. Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden opgegeven tot aanvang van de vergadering met tien handtekeningen van leden. Ondertussen zijn via de ijsvereniging ook weer kaarten te bestellen voor het schaatsseizoen 2011-2012. het gaat dan om de KPN NK Allround (4 en 5 februari), Essent ISU World Cup (2-4 maart) en de Essent ISU WK afstanden (22-25 maart). Kaarten kunnen voor 20 december besteld worden via 0592-543318 of a.tamminga@planet.nl.