TYNAARLO –Leefbaar Tynaarlo is verbaasd over de financiering van het Centrumplan Eelde. De fractie doelt op het door het college gepresenteerde plan waaruit blijkt dat  er sprake is van een tekort van 1,1 miljoen euro. Leefbaar Tynaarlo is vooral niet te spreken over financiën uit het rioleringsfonds. Volgens Leefbaar Tynaarlo is dit rioleringsfonds bedoeld voor vervanging van oude rioleringen. In een reactie laat het college weten dat er geen geld uit het rioleringsfonds wordt gehaald, maar – bij een eventueel tekort- uit de beschikbare ‘algemene middelen’.