"Hier kun je indruk mee maken op je leerlingen"

VRIES – Op 19 basisscholen in de gemeente Tynaarlo is het Boerderijproject van start gegaan. Het project is voor de groepen 1 tot en met 8. De kinderen leren van alles over het leven op de Boerderij. Leraren bereiden zich erop voor en kregen zelf les.

Het Boerderijproject is ontwikkeld door het IVN Consulentschap Drenthe en LTO-Noord. De 19 basisscholen nemen deel aan het scholennetwerk NME van het IVN Consulentschap Drenthe. Het IVN voert het scholennetwerk NME al vele jaren uit in opdracht van de gemeente Tynaarlo. Projectleider Mark Tuit was vorige week op de Vijverstee en gaf tekst en uitleg. Waarom dit boerderijproject? "Veel elementen uit de natuur en milieu komen samen op een boerderij. Het onderwerp wordt ook veel behandeld op scholen en is altijd een succes. We werken samen met LTO en acht boerderijen in de gemeente. Die agrariërs willen graag hun bedrijf laten zien". Alle leerkrachten van de negentien scholen kregen boerenles. Vorige week waren vijf scholen aan de beurt. Plaats van handeling: De Vijverstee. En de informatiemiddag na schooltijd was geen saaie bedoening. Zo hield Tuit een openingsact met een rondje ‘petje op, petje af’. De kennis over melkveehouderij, waar dit project zich op toespitst, werd getest. Over hoeveel liter melk een koe per dag gemiddeld geeft, of een koe drie magen heeft en of de vlek op een neus bij elke koe verschillend is. Vele docenten blijken de antwoorden te weten. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt", verbaast Tuit zich. Toch vielen velen door de mand op de vraag hoeveel melkkoeien er zijn in Nederland. De getallen liepen wel erg uiteen. Dan een ‘biologisch moment’. De leraren kregen bakken met verschillende graansoorten voor hun neus. "Kenmerk van tarwe is dat het de dikste graansoort is en gerst heeft de langste kaftnaalden. Met deze kennis kunnen jullie indruk maken op je leerlingen", gaf Tuit mee. Vervolgens nog meer bakjes, met voer. "Dat is biks, dat geeft mijn dochter altijd aan paarden", zegt Harjan van OBS Oudemolen. Tui dan weer: "Dit is gehakseld snijmaïs. Nee, geen hout, dat geven we koeien niet". Over het geheel genomen viel de kennis over de melkveehouderij niet tegen. Daarna werd inhoudelijk ingegaan op de boerderij. Dat het doel is om de boer neer te zetten als moderne ondernemer en niet nostalgisch, ‘met een emmertje wortels’. Er werd stilgestaan bij de geschiedenis. Dat koeien vroeger nooit op stal stonden en alleen voor de vleesproductie zorgden. Melk kwam pas in de Middeleeuwen. De eerste Drentse boerderij werd ‘löss hoes genoemd, nu een Saksische boerderij. Hooi kwam in een ‘staartschuur’. Maar ook andere feiten: dat de koe die geen melk geeft een ‘guste koe’ genoemd wordt. Over de tegenwoordige ‘melkcarrousel’. Want: schaalvergroting zorgt voor inkomsten voor de boer. En dat ‘Sunny Boy’ geen film is maar een KI-stier met miljoenen nakomelingen. En dat tractoren van John Deere altijd groen zijn. Tuit bracht het leuk en nam de tegenwoordige tijd daarin mee. ". "Als de akkers bemest worden ’twitteren’ de koksmeeuwen en gaan achter de boer aan". Minder leuk, maar wel een harde feit is dat er elke dag tien boeren verdwijnen. Vandaar dat er naar nevenactiviteiten gezocht worden. Minicamping, kaasboerderij. Het levert extra inkomsten op. En dat geldt ook voor het ontvangen van schoolklassen.IVN Vijverstee