VRIES – Het IVN Vries nodigt belangstellenden uit voor een lezing over biologisch boeren op

dinsdag 14 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Pan in Vries. Biologisch boeren, een boeiend verhaal gebracht door Harm Westers, biologisch boer in de provincie Groningen. Hij vertelt over alle problemen, die je tegenkomt – hoe een afzetmarkt te vinden en hoe alles kostendekkend te maken. Belangrijk is om begrip te kweken voor alle voordelen, die biologische producten leveren. Hij vertelt over de beginselen van de biologische landbouw, gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg. Over natuurlijke levensprocessen, het niet gebruiken van kunstmest of bestrijdingsmiddelen.

Maar ook de weerstanden die er zijn en soms ook het onbegrip bij collega boeren. Iedereen is van harte welkom, met name ook collega boeren, die bij het productieproces zijn betrokken. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.