ZUIDLAREN – Bezoekt u graag goed voorbereid een tentoonstelling in een museum?  Dan is deze lezing over de Vikingen door historica Willemien van Schaick iets voor u. Deze lezing geeft een beeld van de geschiedenis van de Vikingen tussen 800 en 1100, de tochten door heel Europa en over de Atlantische Oceaan tot in N. Amerika. Ook wordt er ingegaan op de cultuur van de Vikingen, voorwerpen die in het museum te zien zijn, over de beeldvorming en de aanwezigheid van de Vikingen in Nederland.

Van 28 april tot en met 28 oktober is er een expositie over de Vikingen in het

Drents Museum in Assen.  In deze expositie worden voorwerpen uit Zweedse

musea getoond met als doel het beeld over de Vikingen bij te stellen.

Waren het wel zulke ruwe zeelui of waren het mannen die door voedseltekort

gedwongen als migranten op stap gingen?  De lezing wordt gegeven op woensdag 18 april in de bibliotheek Zuidlaren, en op dinsdag 24 april in de bibliotheek Vries. Beide avonden is de aanvang 20.00 uur,  toegang € 7,50  (voor bibliotheekleden € 5,–). Opgave is gewenst: voor de lezing  in Zuidlaren 050- 4092601 of info@bibliotheekzuidlaren.nl, voor de lezing in Vries 0592-541430 of info@bibliotheekvries.nl.