VRIES – De Historische Vereniging Oud Vries verzorgde vorige week een lezing over Herinneringscentrum Westerbork. Gastspreker was de heer Mulder, sinds 1 januari 1986 werkzaam als directeur. Hij vertelde over de periode van 1945 tot nu. Het kamp werd op 12 april 1945 bevrijd door de Canadezen. De mensen mochten het kamp echter niet verlaten, omdat de rest van Nederland nog niet bevrijd was. Toen heel het land bevrijd was, kwamen er in Westerbork nieuwe gevangenen, de NSB-ers en anderen die sympathiseerden met de Duitsers. Een deel van de bevrijde gevangenen werden bewakers van deze nieuwe groep gevangenen. Zo kreeg Ed van Thijn- toen nog een kind- de opdracht om vijftien gevangenen te bewaken. In 1948 werd het kamp gesloten en werd de blik op de toekomst gericht. Er moest een nieuwe bestemming komen voor het kamp. De woningnood was hoog en er waren te weinig kazernes en oefenterreinen voor militairen in Nederland en dus werden ze ondergebracht in Westerbork. In 1950 kwamen er weer nieuwe bewoners, dit keer Indische Nederlanders. Ze kwamen terug omdat Indonesië onafhankelijk werd en ze het daar niet veilig vonden. Zo kam er een stroom van repatrianten naar Nederland. In 1951 werden ze verspreid over Nederland en kwam er weer een nieuwe groep bewoners, Molukse soldaten met hun gezinnen. Na jaren van voorbereiding werd in 1983 het herinneringscentrum Westerbork geopend. Al met al was het een interessante avond, uitstekend geleid door de heer Mulder.Dirk Mulder