lezing over vincent van gogh bij historische vereniging zuidlarenZUIDLAREN – De Historische Vereniging Zuidlaren startte vorige week woensdag met de eerste bijeenkomst van het seizoen 2015 -  2016. Nadat de voorzitter de bijeenkomst had geopend richtte zij eerst  het woord tot Jan L. Haitsma. Hij heeft vrijwel vanaf het begin van de vereniging veel activiteiten voor de vereniging verricht, zoals het penningmeesterschap, de activiteiten voor het blad De 7 Brinken, de bezetting van het Erfgoedcentrum etc. Vanwege zijn leeftijd heeft hij die werkzaamheden beëindigd. Gelet op zijn grote inzet heeft het bestuur van de Vereniging besloten om hem tot erelid van de vereniging te benoemen. Zij biedt hem namens de vereniging een Oorkonde en een attentie aan. Op het programma stond vervolgens de  lezing over Vincent Van Gogh "wat zocht en wat vond Vincent in Drenthe"? Deze lezing werd verzorgd door mevrouw Hannie de Graaf van het Van Gogh Huis in Veenoord / Nieuw Amsterdam. Van Gogh kwam op 20 oktober 1883 op 30-jarige leeftijd naar Nieuw Amsterdam in Drenthe. In Drenthe heeft hij 23 brieven geschreven en heeft hier ongeveer 40 schilderijen en tekeningen gemaakt. Later gaat hij via omzwervingen naar Frankrijk. In brieven aan zijn broer Theo werden vaak tekeningen opgenomen. In zijn leven maakte hij ongeveer 1000 schilderijen en schreef hij meer dan 800 brieven. Tijdens zijn leven verkocht hij slechts 1 schilderij. In het Van Gogh museum in Amsterdam bevinden zich ongeveer 400 van zijn schilderijen. Hij stierf op 29 juli 1890 op 37-jarige leeftijd. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat de bijdrage van de spreekster erg op prijs werd gesteld. De voorzitter bedankte de spreekster voor haar bijdrage en bood haar namens de vereniging een attentie aan.