REGIO – ‘Ik heb niks aan gevoelens en veronderstellingen. Feiten, daar draait het om’, vertelt CDA-fractieleider Henk Middendorp als het gaat om de toekomst van een transferium bij De Punt. Nog veel is onzeker, maar recent onderzoek wijst uit dat de natuur niet wordt aangetast.

Daarom is het de hoogste tijd voor een beslissing stelt Middendorp. ‘Er zijn partijen die een transferium niet nodig vinden, maar onderzoek toont aan dat het kan en wij vinden dat een transferium wel degelijk een meerwaarde heeft. Ik vind het dan ook onverstandig om het plan van tafel te halen als onderzoek uitwijst dat het kan. De inzichten zijn wel veranderd in de verkiezingsperiode en mijn vraag aan de tegenstanders is dan ook; waar worden de standpunten nu op gebaseerd?’

Waar het zwaartepunt zich nu vooral onder de overbodige parkeercapaciteit bevindt, moet er veel meer aandacht komen voor de grote voordelen die een transferium schept stelt de inwoner van Paterswolde. ‘Er wordt steeds gezegd dat we geen transferium nodig hebben. Dat hoorde je tijdens de verkiezingen ook heel vaak. Dat klopt inderdaad als je alleen kijkt naar de parkeerplaatsen, maar het gaat niet alleen om de parkeerplaatsen. Het gaat ons vooral ook om de veiligheid en de mogelijkheid voor mensen om over te stappen op het openbaar vervoer. Bij een afrit van een snelweg hoort bijvoorbeeld ook een rotonde, want het komt hier te vaak voor dat auto’s veel te lang staan te wachten en dat geldt ook voor vrachtwagens die naar de bloemenveiling moeten. Niettemin is het feit dat mensen in de toekomst vanuit Glimmen, Noordlaren, Midlaren en Yde de Punt hier op de fiets kunnen komen en binnen een mum van tijd in de stad zijn voor ons het belangrijkste argument. De uitkomst van onderzoek moet leidend zijn en op dat punt moet de politiek anticiperen.’ Persoonlijke meningen moeten in het dossier dat al bijna tien jaar in beslag neemt niet de boventoon voeren legt Middendorp uit. ‘De coalitie zit hiermee in zijn maag. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en het gaat hier alleen maar om een klein onderdeel waarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Er zijn onderzoeken geweest die aangeven dat de vraagstukken ten aanzien van de natuur oplosbaar zijn. Je zag het bij de supermarkt discussie ook in Ter Borch, of ze nu gelijk hebben of niet. Ik vind dat je je altijd moet baseren op feiten. Het onderzoek zoals het heeft plaatsgevonden en de uitkomsten daarvan zijn voor mij de waarheid. De persoonlijke mening van raadsleden en actiegroepen zijn niet altijd gebaseerd op feiten en daar moet je je besluitvorming dan ook niet op baseren. Ik beroep me op het advies van specialisten die zeggen dat dit project met respect voor de natuur uitvoerbaar is. Ik verbaas me er dan ook over waarom de kogel nog steeds niet door de kerk is.’

Middendorp is werkzaam bij Rijkswaterstaat en weet waar hij over praat als het gaat om de kwetsbaarheid van het natuurgebied. ‘Ik ben in het dagelijks leven met mijn team verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de Waddenzee en daar zeggen we in de basis ook altijd nee, want natuur laat je natuur. Alleen soms is er toch een ingreep nodig en dan moet je het toetsen en onderzoeken wat de invloed van de ontwikkeling is op de natuur. Als er een probleem ontstaat, dan kijk je of je het probleem kunt verhelpen en als alle lampen dan op groen staan, dan kun je er een vergunning voor krijgen. Dat is hier ook al twee keer gebeurd en wij hopen van harte dat het slot nu eens een keer van de deur gaat.’ In het coalitieakkoord dat onlangs werd gepresenteerd staat het volgende te lezen. De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten.