VRIES – Op dinsdag 26 april hebben vier inwoners van de gemeente Tynaarlo een Koninklijke Onderscheiding gekregen.

De heren Arent Boonstra (Vries), Kor Mulder (Vries) en Fenno Scheeringa (Tynaarlo) ontvingen een lintje uit handen van burgmeester Marcel Thijsen in de Bonifatiuskerk in Vries. De heer Jos van den Boogaard (Vries) ontving later op de dag een lintje uit handen van de burgemeester in de B&W-kamer op het gemeentehuis in Vries. Allen zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Arent Boonstra (76) ontving een onderscheiding voor een waaier aan vrijwilligerswerk. Zo heeft hij van 1990 tot 2014 via Vluchtelingenwerk vluchtelingen maatschappelijk begeleid. Sinds 2006 is hij medewerker van de financiële administratie van de Protestantse gemeente in Vries. Bij volleybalvereniging Surf voert hij sinds 2012 ook verscheidene vrijwilligerstaken uit. En bij Plaats de Wereld in Vries is hij sinds 2014 vrijwilliger in de dorpstuin. De heer Boonstra wordt omgeschreven als iemand die hard werkt en accuraat is, en waar je werkelijk altijd een beroep op kunt doen.

De heer Kor Mulder (83) ontving een onderscheiding voor vrijwilligerswerk met zowel lokale als internationale impact. Zo is hij tussen 1984 en 2003, met tussenpozen, twee keer vier jaar voorzitter geweest van de kerkenraad van de Hervormde Kerk Vries. Tussen 1992 en 2009 was hij daarnaast voorzitter van de Werkgroep Oost-Europa van de Protestantse kerken in Vries, die geld inzamelt voor hulpprojecten. Van 2008 tot 2020 was de heer Mulder voorzitter en lid activiteitencommissie van het Instituut voor Natuureducatie, IVN in Vries. Van 2009 tot heden is hij secretaris van Stichting KIO, Kinderhulp in Ontwikkelingslanden. De heer Mulder wordt omschreven als ‘een verbindend bestuurder, die iedereen in z’n waarde laat.’

De heer Fenno Scheeringa (73) ontving een lintje voor zijn werk voor de Historische Vereniging Tynaarlo, waar hij al sinds 1996 de voorzitter van is. Daarnaast was de heer Scheeringa van 1999 tot 2011 actief bij Sportvereniging Tynaarlo, waar hij de sponsoring regelde. Bij de uitvaartvereniging in Vries is hij sinds 2005 in verschillende functies actief. ‘Door zijn inzet en betrokkenheid zorgt hij ervoor dat een klein dorp groot kan worden in activiteiten’, aldus de mede-bestuursleden van de Historische Vereniging Tynaarlo over de heer Scheeringa.

De heer Jos van den Boogaard (67) ontving een lintje voor zijn werk als gemeenteraadslid van D66: van 1994 tot 1998 voor de gemeente Vries en van 2014 tot 2022 voor de gemeente Tynaarlo. Na drie termijnen in de lokale gemeentepolitiek heeft de heer Van den Boogaard nu afscheid als raadslid genomen. In de raad had met name het sociaal domein zijn aandacht. Hij vroeg vaak aandacht voor aan armoede gerelateerde problematiek en mensen met een kleine beurs.