VRIES – Bij voldoende belangstelling wil Bridgeclub Vries vanaf begin volgend jaar wekelijks op maandagen een bridgemiddag organiseren. Het belangrijkste doel van deze middag is om leden, maar ook niet-leden, van BC Vries in de gelegenheid te stellen om overdag in groepsverband het bridgespel te beoefenen. Uitgangspunten voor de maandagmiddag zijn: vrije inloop (aan- of afmelding niet nodig), lidmaatschap van BC Vries niet vereist, inleg € 0,50 per persoon per keer (voor kosten materialen van BC Vries), vast partnership niet noodzakelijk, locatie: Café-zalencentrum Onder de Linden, Brink 4, Vries, aanvang: 14.00 uur (graag 13.45 uur aanwezig, einde: ca 16.30 uur en we spelen 5 rondes van 4 spellen of 6 rondes van 3 spellen. Ook zal de maandagmiddag af en toe worden gebruikt voor een themales op bridgegebied Dan vervalt de normale speelmiddag. Voor een themales wordt een financiële bijdrage van leden en niet-leden gevraagd.

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Martin Lammerts, secretaris van BC Vries, telefoon (0592)542780, e-mail bcvries@i-vries.nl of mjlammerts@ziggo.nl Uiteraard kunt u bij hem ook terecht voor meer informatie. Bij voldoende belangstelling starten we maandagmiddag-bridge rond half januari 2012.