Fractievoorzitter VVD Tynaarlo

TYNAARLO – “Sinds 2003 zit ik in de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo. Al drie of vier periodes ben ik de fractievoorzitter en ik kan zeggen dat het raadswerk een boeiend en intensief iets is. Vooral de maatschappelijke betrokkenheid, daar hecht ik waarde aan. Ik baal er wel van dat wij als VVD Tynaarlo twee jaar geleden in de oppositie zijn beland, want ik vind dat wij nog altijd een bestuurderspartij zijn met al onze ervaring en expertise. Het is belangrijk dat de gemeente Tynaarlo op een verantwoorde manier wordt bestuurd. Als ik dan kijk naar de financiële problemen die op ons pad liggen, dan maak ik mij daar zeker zorgen over. Ik ben dan ook van mening dat het college op ramkoers ligt en dat we als gemeenteraad onze kennis en kunde moeten bundelen om dit schip naar rustiger vaarwater te brengen. Onze financiële situatie op dit moment leidt tot structurele tekorten van 3 tot 4 miljoen per jaar, want onze reservepositie loopt hard terug en dat kan zomaar eens betekenen dat de lasten van onze inwoners de komende jaren hoger gaan liggen. Ik vind dat we dat niet moeten willen. Er gebeurt onder dit college te weinig. De woningbouwlocaties staan op de rit en de ruimte is er, maar de voortvarendheid waarmee het opgepakt wordt is niet goed. Concrete initiatieven liggen op tafel, maar er wordt niets mee gedaan. Ik kan je daarvan het voorbeeld Zuidlaren noemen. We hebben als gemeenteraad een half jaar geleden besloten dat het ontwikkelen van woningbouw op de achterzijde van het Prins Bernardhoeveterrein los van overige ontwikkelingen kan starten. Er is nog niets concreets gebeurd. Als we nog langer wachten, dan drogen onze plannen op. De stroperigheid van de procedures, die baart mij zorgen. Wat er wel goed gaat in de gemeente Tynaarlo, dat is een moeilijke vraag. De huidige situatie is volgens ons in ieder geval onhoudbaar. Daarom sta ik voor de waarden waar wij van de VVD Tynaarlo voor staan. Voorwaarden scheppen waarmee kansen worden geboden aan mensen om zich te ontwikkelen en daarnaast zorgen voor een gezond financieel beleid, waarbij deze liberale waarden, dus de mensen in staat stellen om de eigen mogelijkheden optimaal te benutten, centraal staan.”