Voorzitter IVN Eelde-Paterswolde

EELDE-PATERSWOLDE – “De Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid is een landelijke organisatie met veel lokale afdelingen, zo ook in Eelde-Paterswolde. Wij zijn een vereniging met 185 leden, 10 jeugdleden en 40 donateurs. Binnen onze afdeling hebben we verschillende werkgroepen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de werkgroep Vogels, de werkgroep Jeugd en de werkgroep Planten. Wij staan voor het behoud en het stimuleren van de biodiversiteit in Eelde-Paterswolde. In het dorp hebben wij nu bijvoorbeeld het Vlinderkampje en het Bijenbosje. Daarvoor zijn ook een tweetal werkgroepen die ervoor zorgen dat vlinders, bijen en andere insecten een aantrekkelijke plaats hebben om voort te planten en te overwinteren. Dit bevordert de biodiversiteit lokaal en het Vlinderkampje wordt met een zeis gemaaid. Dat is veel milieuvriendelijker dan een grasmaaier op diesel en daarbij worden rondspringende kikkertjes een vreselijke dood bespaard. Vorig jaar bestonden we 70 jaar. In al die jaren hebben we inmiddels een erkenning opgebouwd als deskundige vereniging met een maatschappelijke invloed. Wij zijn momenteel druk bezig met de activiteiten voor het winterseizoen. Er worden in de winter vaak lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. De stikstofproblematiek is een ernstige zaak en dat is het voor alles en iedereen. In z’n algemeenheid dient de mens gewoon soberder te gaan leven. De biodiversiteit is met de toegenomen stikstof erg achteruitgegaan. Dat komt onder meer door het dichtgooien van sloten en het kappen van bomen. Al het leven dat hierin plaatsvindt, wordt daarmee vermoord. Een boom van 150 jaar oud heeft een historie en dat vervang je niet zomaar. Dat heeft tijd nodig. Wij proberen als vereniging het leven van de natuur om ons heen te beschermen. Als vereniging hebben wij, net als andere verenigingen, echter ook te maken met vergrijzing. Ondanks dat we een aantal jeugdleden hebben, heeft het gros van onze vereniging toch al Abraham of Sarah gezien. Dat moet niet te lang duren, want anders gaat ons ledenaantal naar beneden en dat willen we niet. Wij doen veel voor de jeugd, dus wij hopen dat hiermee ook jongeren zich aan gaan melden bij natuurorganisaties. Het liefst in je eigen dorp natuurlijk, want de lokale natuur is ontzettend belangrijk voor de toekomst van ons mooie dorp.