TYNAARLO – Het dorp Tynaarlo bestaat op 18 juni minstens 1195 jaar, want het wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde die is geschreven op 18 juni 820. Over de grootte van het dorp destijds bestaat weinig zekerheid, al is wel bekend dat Tynaarlo in de 10e eeuw voor 15 boerenbedrijven een bijdrage, de zogenaamde schuldmudde, aan de kas van de bisschop van Utrecht moet betalen. Pas bij het ontstaan van het kadaster komt er meer zekerheid. De oudste kadasterkaart van het dorp, uit 1832, laat 29 huizen zien en een schoolgebouw op de Brink. Deze kaart is de basis voor een minutieus en exact op schaal gemaakte maquette van het dorp, zoals het er in 1832 heeft uitgezien. De maquette is in 2003 vervaardigd door Harm Roelfzema en Cees Thijn, waarbij Harm de houtbewerking en Cees het schilderwerk heeft verricht. De maquette is in 2003 aangeboden aan de Historische Vereniging Tinaarlo, die hem op haar beurt op 28 mei heeft overgedragen aan het gemeentebestuur, want deze prachtige maquette van waarschijnlijk het oudste dorp van de gemeente verdient een ereplaats in
het centrum van de gemeente,
het gemeentehuis.