REGIO – De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zojuist tijdens een besloten raadsvergadering ingestemd met het verzoek tot herbenoeming van burgemeester Marcel Thijsen. Dit is vanavond in de vergadering van de gemeenteraad bekendgemaakt door Henny van den Born, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Op 16 december 2020 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar en burgemeester Thijsen heeft aangegeven zijn ambtstermijn te willen verlengen. Een vertrouwenscommissie van raadsleden heeft zich vervolgens gebogen over de vraag of de burgemeester in aanmerking komt voor herbenoeming.

Dat blijkt het geval. In een besloten raadsvergadering op 16 juni 2020 zijn de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken en heeft de raad besloten om Thijsen voor te dragen voor herbenoeming. De voordracht van de gemeenteraad wordt nu via de Commissaris van de Koning verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na een positief besluit van de minister over de herbenoeming van Thijsen zal hij in december 2020 opnieuw worden geïnstalleerd als burgemeester van Tynaarlo.

De aanbeveling is ondertekend en wordt verstuurd naar de Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma. Zij zal het versturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na een positief besluit van de minister over de herbenoeming, zal Thijsen in december 2020 opnieuw worden geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Tynaarlo.

De burgemeester na de fictieve felicitatie van de raad: “Ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen en voor de afgelopen zes jaar. Ik besef me dat het soms lastig was en dat het soms een cultuurshock moet zijn geweest. Ik heb veel van u geleerd. Zeker de vertrouwenscommissie, die mij er heel vaak terecht op gewezen heeft dat mijn voornaamste rol ‘de verbinder’ is. Ik voel me hier thuis. Ik voel me hier één met de inwoners. Ik voel me hier welkom en ik ben erg blij dat ik hier de komende jaren mag werken. Het is een eer, want ik beschouw mezelf als dienaar van de inwoners.”

De officiële herbenoeming volgt dus in december. De burgemeester kan herbenoemd worden tot 2026. Later meer in de Krant van Tynaarlo.