‘Nog een maand of drie te gaan, dan kunnen we weer dingen doen die het menselijk bestaan mooier maken: elkaar knuffelen’

TYNAARLO – Een bizar jaar is afgesloten. Een jaar dat gedomineerd werd door corona en waar we ook nu nog niet klaar mee zijn. Gelukkig is er goede hoop. Het vaccineren is begonnen. Afgelopen maandag hebben de eerste inwoners van de gemeente Tynaarlo een prik gehad. Corona heeft zijn tol geëist in de gemeente, weet burgemeester Marcel Thijsen die veel leed voorbij zag komen. De Krant van Tynaarlo sprak hem over de desastreuze gevolgen van het virus en over de ambities (en die zijn er volop!) die hij heeft met zijn gemeente.

Eerst even kort over de jaarwisseling. Die is rustiger verlopen, heeft minder geld gekost dan andere jaren maar was zéker niet incidentloos. In Vries vonden vandalen het nodig om de ruiten van een politiewagen in te slaan en de auto vervolgens vol te gooien met illegaal vuurwerk. Marcel Thijsen heeft er geen goed woord voor over. ‘Echt schandalig dit. Het voertuig is onherstelbaar beschadigd. We zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen. Verder zijn er in de hele gemeente zes putdeksels opgeblazen. Levensgevaarlijk. Moet je voorstellen als je er met je fiets inrijdt. Dan kun je een lelijke smak maken. Dat is gelukkig niet gebeurd, maar je moet er niet aan denken. In Eelde zijn er zes jongens aangehouden voor het gooien van vuurwerk. De marechaussee moest er aan te pas komen om ze te waarschuwen. Ze zijn allemaal beboet. Verder is oudejaarsnacht relatief rustig verlopen. Daar hebben we zelf ook alles aan geprobeerd te doen. Tot 23:00 zijn we druk geweest om alle spullen, oude banken, kerstbomen en alles wat maar in de brand zou kunnen vliegen weg te halen’, zegt Thijsen voor wie 2020 vooral een jaar was dat gedomineerd is door corona.

‘Corona heeft ook in onze gemeente zijn tol geëist. Er zijn inwoners overleden aan het virus en veel mensen hebben te maken met inkomensverlies. Voor veel ondernemers is het een ramp, daar heb ik het enorm mee te doen. Grote evenementen  gingen niet door. De Zuidlaardermarkt, het Corso, dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar hoe graag je ook wil, het kan niet. Als je hoort hoe mensen lijden is dat verschrikkelijk. En het erge is: je kunt niets doen. Je ziet mensen die wanhopig zijn. Mensen die je hun inkomen niet kunt teruggeven. En als we maatwerk leveren gaat dat meestal om voorschotten, die moeten weer terug. Met de twaalf Drentse gemeenten hebben we afgesproken dat we in uitzonderlijke gevallen toch iets kunnen doen. Dan moet je denken aan bijzondere bijstand. Dat je bepaalde arrangementen maakt zodat er toch iets mogelijk is. Dat is vooral individueel maatwerk. Ontzettend moeilijk is het. Je zit aan hun trots.’ De meldingen van huiselijk geweld binnen de gemeente zijn –in tegenstelling tot sommige andere gemeenten-  nauwelijks gestegen, weet de burgemeester. ‘Je zou zeggen dat dat meevalt, maar het zijn alleen maar getallen. Er is veel verborgen leed. Voor gezinnen waar de nood het hoogst is, is er noodopvang geregeld.’

Hoofdpijndossiers

Marcel Thijsen gaat zijn tweede termijn is als burgemeester van Tynaarlo. Uniek, want het is nog niet eerder gebeurd dat een burgemeester sinds het ontstaan van Tynaarlo in 1999 is herbenoemd. Thijsen heeft er zin in. Er is nog genoeg te doen de komende zes jaar, zegt hij. Bruggen  bouwen naar elkaars meningen bijvoorbeeld. ‘Soms staan partijen zo lijnrecht tegenover elkaar. Maar vaak zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. Het zou mooi zijn dat je met elkaar het gesprek aangaat en daarbij respect hebt voor elkaars mening. Dan kom je vooruit. Hierin is voor mij, als verbinder, een rol weggelegd.’ Ook is Thijsen van plan om een einde te maken aan een aantal hoofdpijndossiers in zijn gemeente. ‘Dossiers die al lang lopen. Het centrum van Eelde en de invulling van het Prins Bernardhoeveterrein zijn daar voorbeelden van. Daar liggen voor wat betreft de ruimtelijke ordening mogelijkheden. Het is een illusie om hierin iedereen tevreden te krijgen. Wel kunnen we naar iedereen luisteren. Maar als bestuur moeten we keuzes maken.’ Verder moeten inwoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen buurt, vindt Thijsen. ‘Inwoners moeten invloed krijgen op bepaalde beleidszaken die gaan over hun eigen dorp. We hebben verschillende dorpen in de gemeente die ieder hun eigen cultuur hebben. Er zijn ook zaken waar inwoners geen invloed op hebben. Daarover moet je duidelijk zijn. Dorpsgericht is een ambitie. Ik geloof erin dat we steeds meer naar zo’n model toegaan. Over zes jaar hoop ik dat het allemaal klaar is.’

Tot slot maakt Thijsen graag gebruik van de gelegenheid om inwoners van de gemeente te bedanken. ‘De overgrote meerderheid heeft zich verantwoordelijk gedragen tijdens de coronacrisis. Of ze nu begrip hadden voor de maatregelen of niet, ze zijn verantwoordelijk omgegaan met de beperkingen die er lagen en nog steeds zijn. Daar ben ik trots op. Ik wil ze bedanken daarvoor. Ik hoop dat zij een voorbeeld zijn voor de mensen die zich niet aan de regels houden. We hebben nog een maand of drie te gaan, vermoed ik. Maandag zijn de eerste mensen in Tynaarlo gevaccineerd. In februari liggen de vaccins – conform planning- bij  de huisartsen. Dan kan het best snel gaan. Daar ga ik voor. Dan kunnen we weer dingen doen die het menselijk bestaan mooier maken: elkaar knuffelen.’