REGIO – Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal lopende WW-uitkeringen in Drenthe eind november 2013 uitkomt op 12.861. Een jaar eerder waren dat er 10.256. Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen twaalf maanden gestegen met 25,4 procent. De afgelopen maand kent een stijging met 5,0 procent.

Voor gemeente Tynaarlo geldt: 30 procent stijging ten opzichte van vorig jaar en dat is meer dan het gemiddelde. Alleen de gemeente Meppel scoort nog hoger met de werkloosheidscijfers. Ten opzichte van de vorige maand is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging met 5,0 procent. In de provincie Friesland steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 24,2 procent. Ten opzichte van de vorige maand is het aantal WW-uitkeringen daar gestegen met 4,4 procent. De provincie Groningen komt uit op 14.400 WW-uitkeringen; 24,1 procent hoger dan vorig jaar. In Groningen was er de afgelopen maand sprake van een stijging met 3,2 procent. Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind november uit op 419.065. Een jaar eerder waren dat er 322.340. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee op jaarbasis met 30,0 procent gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,7 procent gestegen. Over de maand november zien we een ontwikkeling die te maken heeft met seizoensgerelateerde werkloosheid. Door afname van werk in de bouw, horeca en landbouw stijgt het aantal WW-rechten uit deze sectoren fors. Ook bij de zakelijke diensten stijgt het aantal WW-rechten. Dit komt vooral door een verminderde vraag naar uitzendkrachten in de bouw. Activiteiten van uitzendbureaus vallen onder de zakelijke diensten.