TYNAARLO  –  Sinds kort staat het molenaarsambacht op de Unesco Werelderfgoedlijst. Wethouder Miriam van Dijk ging afgelopen dinsdag namens burgemeester en wethouders van Tynaarlo langs de molens in Tynaarlo om de felicitaties over te brengen. Dit bezoek biedt ook gelegenheid om de invulling van de Nationale Molendag op 12 mei te bespreken. Daar doen de molens in Tynaarlo ook aan mee.  “Voor de molenaars is het een geweldige erkenning van hun ambt”, vertelt de wethouder. “Voor het eerst is een Nederlands immaterieel erfgoed opgenomen op de Representatieve lijst van immaterieel erfgoed. We hebben in Tynaarlo prachtige molens, die door veel enthousiaste vrijwilligers in stand worden gehouden.”  UNESCO is de culturele organisatie van de Verenigde Naties en zet zich daarom in om erfgoed wereldwijd te beschermen. Daarvoor gebruikt UNESCO verschillende instrumenten. Het bekendst is het Werelderfgoedverdrag. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Het totale aantal ingeschreven immateriële erfgoederen staat op 399 (stand december 2017). Sinds december 2017 staat het molenaarsambt op de Internationale Representatieve Lijst.