ZUIDLAREN – Het bestuur van Museum de Wachter in Zuidlaren laat in een schrijven aan de Krant van Tynaarlo weten dat het ondanks de versoepeling van de cornamaatregelen voor het museum nog niet haalbaar is om de deuren vanaf 1 juni te openen. De versoepeling betekent dat musea ook weer open kunnen gaan. “Bezoekjes aan het museum met inachtneming van onder andere anderhalve meter afstand vraagt op korte termijn te veel aanpassingen voor zowel het museum, onze vrijwilligers, als de bezoekers. Immers in de molen en de andere gebouwen van De Wachter zijn de ruimtes op bepaalde plaatsen heel erg krap en zijn de looproutes dermate complex dat handhaving van de huidige voorschriften voorlopig niet haalbaar is”, verklaren voorzitter Jan H. Nijborg en secretaris Geert Dik.

“Oorspronkelijk dachten we dat de start van het nieuwe seizoen op zijn vroegst vanaf 6 juni zou kunnen kan gaan plaatsvinden, maar voor ons gaat de gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers en hun naasten voor alles. Open gaan voor het publiek in het algemeen is voor Museum de Wachter dus voorlopig geen haalbare kaart”, aldus het bestuur.

De vele donateurs en de vrienden van Museum de Wachter ontvangen in de laatste twee weken van mei een brief met daarin een toelichting, ook over hun jaarlijkse financiële bijdrage. De Wachter heeft er begrip voor als men, gezien de moeilijke situatie voor sommigen op dit moment, afwijkt van de vaste jaarlijkse bijdrage: “Voor ons is, in het bijzonder dit jaar, elke bijdrage van harte welkom. Het zal namelijk een heel zwaar financieel jaar worden voor de Wachter. Nu de bezoekersinkomsten voorlopig uitblijven. Toch heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat we met de steun van velen verder kunnen bouwen aan onze toekomst samen met onze 190 vrijwilligers. Wij hopen daarom ook dit seizoen weer op brede steun te kunnen rekenen van de donateurs, de vrienden maar ook van overige belangstellenden die ons unieke museum een warm hart toedragen. Zodra het mogelijk is zullen wij iedereen hier weer nader over informeren over de verdere voortgang.”