VRIES – Stichting Kerkconcerten Vries heeft het initiatief genomen tot de organisatie van een MuziekMarathon die in Vries gaat plaatsvinden. Iedereen die iets muzikaals te presenteren heeft, mag en kan meedoen. Het is de bedoeling dat op 13 oktober van 10.00 uur tot 24.00 uur ononderbroken muziek wordt gemaakt door verschillende groepen, ensembles en solisten.

De opbrengst van deze eerste MuziekMarathon komt ten goede aan de afdeling Muziektherapie van Koninklijke Visio De Brink in Vries. Er wordt momenteel door Visio De Brink nagedacht over een gerichte bestemming, die zal liggen in de aanschaf van één of meer (doorgaans dure) muziekinstrumenten die in de therapie kunnen worden gebruikt. De Dorpskerk in Vries is het podium, ook in Dorpshuis De Pan en Onder de Linden worden optredens verzorgd. De organisatie bepaalt in welke locatie wordt opgetreden. Deelname is gratis. Sluitingsdatum voor inschrijving is 28 april. Info: kerkconcertenvries.nl