Ondernemers Zuidlaren niet afwijzend tegen asielzoekers

ZUIDLAREN – Zuidlaren bereidt zich voor op de mogelijke komst van asielzoekers. Ook de ondernemers uit het Berend Botje- dorp houden zich bezig met het nieuws van de dag, de vluchtelingen. “De beslissing ligt bij de gemeente”, stelt Inge van der Broek, voorzitter van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) in eerste instantie. “Na het besluit moeten we wel om de tafel. Je hoort van die verhalen, mistoestanden, in Ter Apel. We moeten het in de gaten houden. Vanaf het begin communiceren en met korte lijntjes. Zuidlaren heeft twee keer eerder een asielzoekerscentrum gehad, de ervaringen waren wisselend. Het brengt ook positiviteit met zich mee. Maar er komt een hele groep inwoners bij. We moeten dan vooral oplossingen zoeken. De vraag is of Prins Bernardhoeve wel de meest geschikte locatie is. Dat is niet vanzelfsprekend. Neem de Luchtvaartschool in Eelde, dat gebouw staat ook leeg. Ik zou de discussie dan ook breder willen zien. En eerst de vraag van de locatie beantwoorden. Want het gaat alleen maar over Zuidlaren. Ik vind dat de gemeente verder moet kijken. Tijdelijke opvang – dan is het dringend- is een ander uitgangspunt dan een permanent verblijf op een parkeerplaats (parkeerplaats van Prins Bernardhoeve, de beoogde locatie, red). Er is dan ook tijd genoeg om een andere locatie te zoeken. Op zich staan we niet afwijzend tegenover asielzoekers”.