natuur de holten VRIES – De werkgroep van de Stichting De Vriezer Holten draagt met veel enthousiaste leden zorg voor het onderhoud van De Holten, voor het welzijn van de dieren en voor optimale wandelmogelijkheden in het gebied. Het helpt als eenieder daar zijn/haar steentje aan wil bijdragen en daarom is het goed van een aantal zaken op de hoogte te zijn : de geboortegolf van reekalfjes, haasjes, konijntjes en weidevogels is weer begonnen! Een zegen dat we met z’n allen zo dichtbij huis van deze mooie dieren kunnen genieten. In De Holten en het Holtveen proberen we jonge dieren en hun ouders de rust en veiligheid te gunnen die ze nodig hebben. Omdat het gebied niet heel groot is is het belangrijk dat de dieren in het natuurgebied niet in paniek wegvluchten voor loslopende honden of mensen buiten de paden. Dat kan zowel voor de dieren als voor fietsers of automobilisten ongewenste situaties opleveren. Raak jonge dieren als reekalfjes niet aan, anders is er kans dat de moeder het jonkie verstoot vanwege de vreemde mensengeur.  Om valpartijen en moddergaten te voorkomen, helpt het om de paden zoveel mogelijk in tact te laten door honden niet midden op de paden of onder de bankjes te laten graven. De werkgroep steekt namelijk veel tijd in handmatig zandschepwerk om de paden steeds te egaliseren, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn er uit de voeten kunnen.  Daarnaast zijn de paadjes in het natuurgebied te smal om veilig doorgang te kunnen verlenen aan wandelaars en ruiters samen  – rondom het natuurgebied liggen prachtige ruiterpaden waar gebruik gemaakt kan worden. Met z’n allen proberen we het gebied vrij van zwerfafval te houden – papieren zakdoekjes, plastic zakjes, lege flesjes/blikjes en stookplekken van vuurtjes zijn geen fraai gezicht maar bovenal kan het eten van zwerfafval door dieren erg nare gevolgen hebben.