REGIO – Natuurorganisaties zijn bezorgd over de bezuinigingsplannen van het Rijk voor de natuur. In de plannen trekt de overheid zich terug en wordt er geen geld meer uitgegeven aan zaken als Nationale Parken, landschapsonderhoud en schaapskuddes. Het Nationaal Park Drentsche Aa bijvoorbeeld, dat in 2007 het predicaat Nationaal Landschap kreeg, wordt dan Provinciaal Park Drentsche Aa.

Mark Tuit, projectleider IVN Consulentschap Drenthe over de mogelijk gevolgen: "Voor de hele groene sector is het een groot probleem. Uit het rapport van staatssecretaris Bleker blijkt dat het aantal dieren en planten – ongeveer honderdvijftig in totaal-omlaag – gaat en daarmee voldoet Nederland niet aan de doelstelling van Europa. Door dit beleid gaat de natuur achteruit. Die 60 procent bezuiniging op Staatsbosbeheer hakt er ook in. Vergelijk het met een supermarkt. Als je daarop 60 procent bezuinigt gaat de supermarkt failliet. Landelijk scoren provincie Drenthe en Tynaarlo goed, maar als het in de groene sector slecht gaat, krijgen wij het ook moeilijk". Tuit ziet voorlopig geen gevolgen op gemeentelijk niveau. "Met creatieve oplossingen kom je een heel eind. We hebben met de gemeente Tynaarlo een contract betreft een educatief programma voor scholen. Vijf keer per jaar komen we naar de scholen toe, voor een excursie of project. Klimaat vindt de gemeente heel belangrijk. Daar hebben we voor de scholen een klimaatfietstocht aan gekoppeld. De gemeente vindt dit heel waardevol. Dit jaar loopt het contract met de gemeente af. De intentie-de gemeente is heel tevreden over de samenwerking- is om het met twee jaar te verlengen".

Ook Andre Brasse, coördinator van het nationaal beek -en esdorpenlandschap Drentsche Aa, is verrast door de rigoureuze stappen die Bleker heeft aangekondigd. "Dit is niet inleveren, maar betekent stoppen. Sommige provincies hebben een financiële buffer; Drenthe is wat dat betreft de armste provincie. Maar tegelijkertijd wel dé natuurprovincie van Nederland. Met als parel Nationaal Park Drentsche Aa, dat in 2007 werd uitgeroepen tot Nationaal Landschap. Als dit natuurpark geen nationale aangelegenheid meer is dan vallen alle activiteiten weg en blijft er voor de provincie niets anders over dan slechts beheren. Ook de schaapskudde is dan een holle kreet. Als je dit bijzonder stukje Nederland loslaat voldoet het echter niet meer aan de Europese natuurwetgeving. We hebben in ons land jaren voorop gelopen, dan komen we onderaan te staan. In België worden momenteel juist nationale parken opgericht, terwijl ze in Nederland worden afgestoten. Maar het is allemaal nog niet definitief. We gaan ook gewoon door met nieuwe programma’s en initiatieven. We zullen in de toekomst gaan lobbyen om gelden via andere wegen te krijgen. Voor ons is natuur als een soort missie; we doen het ergens voor. Ik ben niet heel somber, maar we zullen het wel moeilijk krijgen. Volgend jaar bestaat Nationale Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa tien jaar. Dat zal wel een sober feestje worden".