REGIO – Diverse natuurorganisaties organiseren de jaarlijkse Natuurwerkdag op zaterdag 5 november a.s. In Vries is iedereen van harte welkom van 9.30 tot 15.00 uur bij De Holten (aan het zandpad richting Vriezerhoek).
De deelnemers gaan een paar uur lekker werken in de natuur: houtwallen en grafheuvels opschonen, knippen, zagen enzovoort. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd door het IVN.
Informatie en opgave bij: Kor Mulder, Esakkers 2 in Vries, tel. 544139. Email: m.k.vries@kpnplanet.nl