OUDEMOLEN – ‘’Gewoontegetrouw hielden we onze jaarvergadering in de eerste maand van het nieuwe jaar en wel, maandag de 16e januari. Op de agenda staan de gebruikelijke punten voor een jaarvergadering. Na het welkom door de voorzitter, wordt er teruggeblikt naar de kerstavond. Het was gezellig en sfeervol, alleen had er wat meer gezongen mogen worden, volgens het bestuur en enige leden. De secretaresse had een paar mededelingen: met de provinciale commissie Wonen en/Tuinen kunnen we op excursie naar Woonstee Heine in Klazinaveen. Van één van de leden was een mail binnen gekomen over het aantal bestuursleden en de zittingsduur van het bestuur. Dit wordt bij het punt bestuursverkiezing besproken. De notulist had een leuk verslag gemaakt van al onze activiteiten in het afgelopen jaar en de penningmeester had alles weer op een duidelijk overzicht gezet. De kascommissie had alles keurig in orde bevonden en verzocht de vergadering dan ook om haar décharge te verlenen. Met een batig saldo zijn we allemaal natuurlijk dik tevreden. Er zijn vier bestuursleden aftredend en allemaal voelen ze zich op hun plek in het bestuur en bereid hun taak voort te zetten. In onze kleine vereniging blijken bijna alle leden blij met deze bereidheid, want niemand had zich gemeld om een taak over te nemen. Een vijfkoppig bestuur lijkt misschien voor zo`n kleine afdeling wel veel, maar aangezien we allemaal een dagje ouder worden en zich hier en daar wat mankementjes aandienen is het samen werken met wat meer mensen toch wel fijn. Ook zijn er altijd leden bereid bij te springen. Het bestuur kreeg dan ook een hartelijk applaus voor hun inspanningen en het feit dat ze herkiesbaar willen zijn. De verschillende commissies doen verslag van hun reilen en zeilen. De reiscommissie peilt de belangstelling voor een work-shop High-tea, de volksdansers hebben het reuze naar hun zin bij de groep van Spijkerboor, de leesclub en computerclub hebben hun eerste datum in 2012 ook weer gepland en er wordt nog steeds elke maand ergens in de provincie gewandeld. Oosterhesselen e.o. wordt verkend op 9 februari. Binnenkort gaat het museum-groepje ook weer op stap, waar naar toe is nog niet bekend.

Dan is er een grote verrassing. Twee leden krijgen een gouden korenaar opgespeld als dank voor hun jarenlange lidmaatschap: Grietje Darwinkel is 50 jaar lid en Trui Been zelfs 55 jaar! Ook mogen ze elk een mooi bloemstuk meenemen, die op de tafels staan. De contactpersonen van de verschillende activiteiten krijgen eveneens een leuk bloemstukje. Na de pauze met een drankje en wat knabbels mogen we allemaal laten zien wat we zelf gemaakt hebben, kort geleden of ooit eens in een ver verleden. Verrassend wat verschillende hobby`s voor pronkstukken opleveren! En dan hebben we zaterdagavond 28 januari Luchtkastelen van Theater te Water! De zaal is weer aardig gevuld, altijd weer spannend of er voldoende animo zal zijn. Om uit de kosten te komen moet er toch behoorlijk wat publiek zijn. Het is genieten van het spel van zes jonge mensen, die geweldig spelen en zingen! Evenals voorgaande jaren is het Just Vink weer gelukt ons een verrassende voorstelling, voor te schotelen,waarin we allemaal zongen over geld, dat het hoogste goed is en er zand sculpturen werden gebouwd en naar hartelust met elkaar en met de koe geknuffeld werd. En een prachtig gezongen blues `Ze is zo lelijk`. Kostelijk!! Onze volgende bijeenkomst is vrijdag 17 februari. Dan komen we allemaal met een lekker gerecht, wat we gezellig, samen met introducés, gaan opeten. Overal een beetje van, om alles te proeven. En reken maar dat de Vrouwen van Nu uit Oudemolen hun best doen en heerlijk gaan koken. Dat wordt weer smullen.