OUDEMOLEN – ‘’Het is al even geleden dat wij voor het laatst van ons lieten horen. Mocht u soms denken dat er niets te beleven valt bij ons, dan zit u er helemaal naast. Het lag bij ons echt aan de computer! We hadden 10 november de grote zaal bij “Het Witte Huis” in Zeegse helemaal vol met leden, partners, vrienden en belangstellenden van enige zusterafdelingen. De belangstelling was zo groot dat we veel mensen moesten teleurstellen omdat we uitverkocht waren. En dit allemaal voor het optreden van het cabaretgezelschap: Twee Recht, Twee Averecht uit Willemsoord. Deze vier dames brengen elke twee jaar een nieuw programma, waarbij ze steeds weer een nieuw thema hebben. Deze keer vlogen de drie zussen naar Marokko om de laatste wens van hun lievelingstante, (uitgestrooid worden in een warm land) te vervullen. Dat dit allemaal niet zonder slag of stoot gaat wisten ze weer op kostelijke wijze te verwoorden en te bezingen in sketches en leuke liedjes, begeleid door het vierde lid van hun gezelschap. Het was weer kostelijk, evenals de vorige twee keer dat ze bij ons waren. Vooral voor de vrouwen weten ze altijd heel herkenbare situaties te verbeelden, vandaar waarschijnlijk ook het grote succes dat ze hebben. In december vierden we net als alle andere afdelingen ook kerst met elkaar. Op maandag 19 december was Jannie van Zanten uit Bunne uitgenodigd om aan ons haar verzameling verhalen en gedichten te vertellen.

In een deze keer in het rood, gezellig versierde zaal werden we begroet door de voorzitter. Na haar opening met een toepasselijk gedicht over licht, had de secretaresse nog enige ingekomen stukken: de nieuwsbrief van Trias, het programma van het Alzheimer café en informatie van de Crea-Doe beurs. We werden bij de koffie getrakteerd met een stuk banketstaaf met een kaarsje door iemand die 65 was geworden en door iemand die 55 jaar getrouwd was met een kerstkrans bij het tweede kopje koffie. Deze avond werden ons de koffie, de drankjes en de hapjes allemaal aangeboden door het bestuur, omdat er dit jaar een voordelig saldo was door de uitverkochte avond met Theater te Water en de feestavond in november. Wat weer een verwennerij!! Jannie begon haar programma door met ons het kerstlied ‘Nu zijt wellekome’ te zingen.

Daarna vertelde ze eerst over haar leven en haar bezigheden, waaronder haar hobby, het schrijven van verhalen en gedichten. Deze avond put ze uit haar map met het onderwerp winter. Het zijn allemaal verhalen met allerlei menselijke emoties. De historie van kerstmis, het kerstenen door de romeinen, het germaanse Julefeest, het winterfeest in Noorwegen, het zonnerad en de adventskrans, passseren de revue. Het gedicht ‘De vier kaarsen’ wordt gevolgd door het persoonlijke verhaal over ‘Het adventskleed’. Ze vertelt op boeiende wijze over een kerstboom uit Schiborg, een kerstkrans, die steeds van eigenaar verwissels, mevrouw Punt, de ster van Bethlehem. In het Drents over Wild eten met Harm Gunterbokkie en Griet Gold en van rollegies en knollegies en nog veel meer. In de pauze werden we getrakteerd op warme Glühwein of appelsap met allemaal een schaaltje lekkere hapjes. Na het tweede deel van het programma van Jannie en het zingen van Stille Nacht, bedankte de voorzitter de vertelster voor haar mooie voordrachten. De aanwezigen werd een fijne kerst en een goede jaarwisseling gewenst. Daarna was er nog gelegenheid voor gezellig nazitten met een drankje. Dinsdagmorgen 3 januari hadden we een huiselijke nieuwjaars receptie bij Hermine Damhuis. De meeste leden maakten van deze gelegenheid gebruik om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Opvallend was dat dit jaar velen hierbij een goede gezondheid voorop stelden. Ook op de ontvangen kerstkaarten was dit één van de voornaamste wensen werd geconstateerd. Komt dat nu doordat we allemaal wat ouder worden en af en toe geconfronteerd worden met lichamelijke ongemakken en steeds vaker met het feit dat het leven eindig is? Het nieuwe jaarprogramma werd uitgedeeld en hier en daar werd aanvullende informatie gegeven. Er waren natuurlijk zelf gebakken rollegies en knieperies en later advocaat met slagroom en boerenjongens. Het was weer een gezellig begin van het nieuwe jaar! De voorzitter wees ons nog even op de door het bestuur georganiseerde voorstelling “Luchtkastelen”van Theater te Waterop zaterdag 28 januari. De reserveringen komen al binnen, doordat er zeer goede recensies verschenen over het spel. Woensdagmiddag 11 januari gaan we weer volksdansen en donderdag 12 januari kunnen we weer wandelen in Eelde. Onze volgende bijeenkomst is de jaarvergadering op maandag 16 januari, waarbij we producten van ons zelf mogen vertonen, vertellen, voordragen of laten proeven.