EELDE- In Woonzorgcentrum Symphonie, een locatie van Zorggroep Drenthe, heeft de afgelopen vier weken het coronavirus flink om zich heen gegrepen. Sinds afgelopen zaterdag zijn er negen bewoners zijn aan het coronavirus overleden. Er zijn nu nog dertien besmette bewoners, bestuurder Lex Smetsers vreest dat niet alle patiënten zullen genezen en verwacht meer overlijdens. Dat heeft een forse impact.

De coronauitbraak is op de afdeling van de dementerenden. Dit levert veel extra spanning op. Het virus kan er sneller rondgaan dan op andere afdelingen omdat de bewoners veel bewegingsvrijheid hebben. “Dat is goed voor het ziektebeeld, maar het maakt ze veel kwetsbaarder” aldus Smetsers.  Deze bewegingsruimte maakt het ook moeilijker om het virus in te dammen. “Als het zich openbaart hebben mensen al koffie met elkaar gedronken en spelletjes gespeeld. Het virus is op die manier de hele etage rondgegaan.” Dat vooral dementerenden zijn besmet, maakt de huidige situatie er voor de bewoners niet makkelijker op. “De beschermende en behandelende maatregelen zijn voor de meeste van hen namelijk amper tot niet te begrijpen”, licht Smetsers toe.

De betrokkenen van het verzorgingshuis gaan gebukt onder de gevolgen van de besmettingen. “Het doet veel met ons”, zegt Smetsers, die zelf voortdurend contact met de GGD houdt om samen met een zogeheten ‘outbreakteam’ in de Symphonie de juiste vervolgstappen te bepalen. In dat overleg is bepaald om de dementerende bewoners tijdelijk te verhuizen naar een andere plaats binnen de locatie.  Smetsers: “Wij realiseren ons allen dat een tijdelijke verhuizing van bewoners met dementie nadelen met zich mee kan brengen, maar de GGD Drenthe en het betrokken zorg- en behandelteam van Zorggroep Drenthe zijn van mening dat deze aanpak het best passend is. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderschrijft de aanpak zoals die tot nu toe is gevolgd en nu verdere vorm en inhoud krijgt.”

Smetsers vertelt dat de wooncentra kwetsbaar zijn. “Het virus komt altijd van buiten, via medewerkers of familie.” Zo ging het ook bij de Symphonie. “Iedereen heeft goede bedoelingen en doet zijn best, maar het geeft geen garantie.” Sinds een maand heeft zorggroep Drenthe zijn eigen teststraat voor medewerkers. Ook dat bleek geen garantie. “Een medewerkers was besmet zonder het te weten, werd niet lekker op het werk en dan gaan direct alle protocollen in werking.”  Inmiddels blijken ook twaalf medewerkers besmet met het coronavirus.

“Het personeel heeft het zwaar”, zegt Janna Hogenberg, teamleider zorg. Inmiddels komen de eerste medewerkers die ziek zijn geweest weer terug op het werk. Deze worden extra opgevangen. De hele afdeling is compleet verandert, dat maakt het extra emotioneel. Ze merkt op dat medewerkers zichzelf in hun privéleven van alles ontzeggen om maar goede zorg te kunnen verlenen. “Zo is er een medewerker die niet bij haar man slaapt uit angst om bewoners te besmetten met het coronavirus”, zo zegt Hogenberg. Er is volgens haar een groot besef onder het personeel dat het coronavirus alleen kan worden bestreden door met zijn allen de schouders eronder te zetten.

Familie mag op bezoek blijven komen bij de bewoners die zijn besmet met corona. “Ze moeten dan beschermende kleding aan. Ze zijn dan misschien niet meteen herkenbaar voor de bewoners, maar de stem is heel belangrijk. En als ze op anderhalve meter afstand zitten, dan kan het mondkapje even af, zodat de familie ook meer herkenbaar is voor de bewoners”, vertelt Barbera Versteegen regiomanager Zorggroep Drenthe.

Volgens Smetsers lijkt het erop dat de uitbraak bij Symphonie in Eelde nu onder controle is. Wanneer deze crisis voorbij is gaat het woonzorgcentrum nazorg inzetten voor medewerkers.