TYNAARLO – Afgelopen donderdag 10 januari stemden de D66 leden in met een wisseling binnen het bestuur van D66 Tynaarlo. Tijdens de algemene ledenvergadering ging de voorzittershamer naar Jan Roelof Dries uit Eelde. Aanleiding hiervoor was het nieuwe afdelingsreglement dat dubbelfuncties binnen de partij wil voorkomen. Vertrekkend voorzitter René van der Most was naast voorzitter ook lid van de steunfractie van de gemeenteraad. Om een heldere scheiding tussen de rollen van bestuur en fractie aan te brengen is dit de afgelopen maanden zo besloten.

Een andere wijziging binnen het bestuur betrof Johan Oostinga. Hij wordt als secretaris vervangen door Wicher Jansen uit Vries. Het afdelingsbestuur wordt compleet gemaakt door Hans Gellekink (penningmeester) en David van der Meer.

clip_image002