VRIES – In het college van B&W verschuift een aantal taken. Zo wordt de burgemeester verantwoordelijk voor communicatie, wethouder Hofstra neemt de coördinatie van het accommodatiebeleid op zich, wethouder Engels voor representatie en de kerntakendiscussie, wethouder Berends voor volkshuisvesting en wethouder Wijbenga voor de RUD. De nieuwe werkverdeling (zie hieronder) zal met ingang van heden ingaan. “Er is afgesproken dat er een evaluatie zou plaatsvinden”, verklaart burgemeester Marcel Thijsen de verandering. “Eerder waren het projecten, nu deze er niet meer zijn- zoals de inventarisatie van de scholen- gaan ze terug in de portefeuille bij wie ze horen.” De globale verdeling: Burgemeester Thijsen: Algemeen bestuur en veiligheid, Communicatie; wethouder Hofstra: Financiën en economie, coördinatie Accommodatiebeleid (loco-burgemeester); wethouder Engels: Ruimtelijke ordening, onderwijs, kunst en cultuur, Representatie; wethouder Berends: Inkomen, zorg en ondersteuning, volkshuisvesting; wethouder Wijbenga: Openbare ruimte , RUD en arbeidsmarktparticipatie.