VRIES –  De Raad van Commissarissen van Woonborg heeft een nieuw

lid voor haar Raad benoemd, te weten mevrouw A. Stekelenburg. Samen met de andere vier leden van de Raad heeft zij tot taak toezicht te houden op het bestuur van Woonborg.

Woonborg hecht eraan huurders en belanghebbenden sterker bij haar werk te betrekken. Daarom is de profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen tot stand gekomen in overleg met belanghebbenden als huurdersvertegenwoordigingen, een afvaardiging van de vier werkgemeenten van Woonborg en directeuren van zorg- en welzijnsinstellingen waarmee Woonborg samenwerkt. Aan hen is de vraag gesteld wat zij verwachten van een toezichthouder van Woonborg gekoppeld aan de relatie die zij hebben met deze corporatie. Het betrekken van belanghebbenden bij Woonborg past binnen de visie van de corporatie: midden in de maatschappij staan; hier actief en betrokken in te werken waardoor ze goed kan anticiperen op de ontwikkelingen. Uiteindelijk is een visie pas echt als er ook naar gehandeld wordt. ‘We willen de verbinding met huurders en partners in de regio in onze organisatie verankeren’, benadrukt Ineke Noordhoff, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonborg. De gekozen aanpak bij de benoeming van deze commissaris, maar ook de onlangs gehouden bijeenkomst met lokale politici en collega corporaties over onderwerpen als grondkosten en sociale verhuur zijn uitwerkingen van die visie. Wij willen de maatschappij meer binnen halen; in 2012 gaat Woonborg hier verder gevolg aan geven.