"We zijn klaar voor een hele goede winter"

DONDEREN/TYNAARLO РIJsvereniging De Kwadden uit Donderen is klaar voor het komende winterseizoen. Afgelopen zaterdag werd een nieuwe veegmachine overhandigd bij firma GMS Tuin en Parkmachines in Tynaarlo. De veegmachine kon financieerd worden dankzij de sponsoren Coöperatiefonds Rabobank Noord-Drenthe, Boermarke Donderen en NAM uit Assen. Ook GMS gaf zelf een bijdrage, evenals de ijsclub uit Donderen, die ook een steentje bijdroeg. "We zijn klaar voor een hele goede winter", sprak secretaris Rob Vleesblok van het bestuur, dat bij de overdracht aanwezig was. De Kwadden- oud Drents woord voor veenachtig, moerasterrein- is opgericht in 1948. Honderdtachtig gezinnen zijn lid van de ijsvereniging; dat wil zeggen: 90 procent van de inwoners. De leden van De Kwadden kunnen tevreden zijn: de baan kan sneeuwvrij gemaakt worden; laat de winter maar komenOverhandiging Veegmachine Donderen (2)