ZUIDLAREN/VRIES – Op verzoek van bewoners van de nieuwe wijk Oud Tolweg heeft het college besloten de toegangswegen- die bij de start van de bouw afgesloten waren om te voorkomen dat het zware vrachtverkeer de wijk in zou rijden- richting de Zuid-es open te stellen. Daardoor is de supermarkt en basisschool beter bereikbaar met de auto. Hiermee wordt ook voldaan aan de wens van bewoners van de Hanebalken om de hoek Popkenweg/Hanebalken af te sluiten. Deze bocht nodigt uit om hard te rijden. Door de wijk bij de Schepersweg open te stellen, moet het verkeer door een minder overzichtelijke bocht, waardoor er minder hard gereden kan worden.