Gijs Schilthuis (‘Vrienden van GAE’): " verbinding met Europa"; Wietske Jonker: "zonde van geld, zonde van landschap"

EELDE-PATERSWOLDE/VRIES – De baanverlenging voor Groningen Airport Eelde (GAE) gaat door. De Raad van State heeft vorige week woensdag- uitgerekend op de dag dat Nederland wederom in een recessie is beland- definitief groen licht gegeven voor de langere start en landingsbaan. Het heeft veel voeten in aarde gehad en nog steeds.

In 2010 stemden de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM opnieuw in (eerdere besluiten over baanverlening werden vernietigd) met de baanverlenging (van 1800 naar 2500 meter). De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) en enkele inwoners uit Tynaarlo, Aa en Hunze en Groningen hadden de Raad van State gevraagd dit zogenaamde ‘aanwijzingsbesluit’ te vernietigen. In 2008 werd het besluit over baanverlenging vernietigd omdat de ministers de financiële bijdrage van de Staat aan de bekostiging van de baanverlenging bij de Europese Commissie had moeten aanmelden. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben ministers contact gezocht met de Europese Commissie. Die heeft in 2009 besloten dat de overheidssteun van ruim 18 miljoen euro ‘verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt’. Volgens de bezwaarmakers is de Europese Commissie niet juist geinformeerd bij het nemen van haar besluit. Ook zou de financiele uitvoerbaarheid van de baanverlenging niet zijn gewaarborgd. Bezwaren waren er ook over aantasting van de natuur. Omdat die bezwaren al in 2008 ongegrond zijn verklaard en er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangevoerd ziet de Raad van State geen aanleiding anders te oordelen. Een punt was niet helemaal in orde. Bij de berekening van de geluidsbelasting van het vliegveld is in 2005 een fout gemaakt. Na nieuwe berekening van ministers in 2010 bleek de omvang van geluidsoverlast vergelijkbaar met die waarvan de ministers in het aanwijzingsbesluit al waren uitgegaan. De afdeling Bestuursrechtzaak heeft de bezwaren van tafel geveegd en het besluit in stand gelaten. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. En dus is het feest op vliegveld Eelde. "We hebben gisteren een receptie gehad", meldt secretaris Gijs Schilthuis van Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde vanuit zijn woonplaats Middelstum. "Verwacht? Er is bij de Raad van State meer aandacht voor het juridische dan voor het maatschappelijk aspect. Er kan altijd een klein foutje inzitten. Die zat er ook, maar was van minimaal belang. Het heeft al met al 35 jaar geduurd. Als je zo’n groep treft (VOLE, red.) kun je het 20 jaar ophouden. ‘Vrienden van’ heeft de slogan ‘baanverlenging nu’. Wij feliciteren dan ook de luchthaven. Belangrijkste is dat Noord-Nederland nu ingepast wordt in de regionale luchtverbindingen van Europa. Het is een modernisering naar de eisen van deze tijd. Tussen Amsterdam en Bremen zit niks. Het is net alsof je een bus instapt. Het is geen vakantie, maar reizen van de ene plek naar de andere. Ooit ben ik naar Maastricht gevlogen. Dit duurde een half uur. Met de auto ben je vier uur kwijt. Als je niet meegaat met Europa blijf je over als reservaat. Al met al heeft alles (procederen, beleidsplannen maken, milieueffectrapportage) miljoenen gekost. De argumenten zijn nu uitgeput. Er ligt nog een procedure, tegen vleermuizen". Met een vinger wordt gewezen naar Wietske Jonker. "Als ik vanuit de ‘natuurwinkel’ (IVN, red.) praat dan zeg ik: er moet nog een stoplicht op groen, zoals GAE-directeur Jos Hillen het beeld schetste. Als de vliegroute voor vleermuizen klaar is staat niets meer een baanverlenging in de weg. In 2005 wist het vliegveld dat er een vleermuizenroute van noord naar zuid moest komen. Ze wilden dit niet. Pas nadat het bij de Raad van State lag en gezegd werd dat het moest zijn ze ermee bezig gegaan. De Raad van State moet uitspreken dat dit voor elkaar komt. Woensdag 15 februari is dan ook het voorlaatste stoplicht", zegt Jonker. Over de toekomst: "Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Vakantie-en lijnvluchten kunnen nu. Maar de vraag is of de prijsvechters er komen. We zijn momenteel niet rijker. Wie heeft er nog geld om vaker te vliegen? Ontsnap uit de recessie en vlieg naar de zon. Dat begrijp ik niet. Ik zie niet gebeuren dat er vier keer zoveel mensen vertrekken vanaf Eelde, zoals het vliegveld verwacht. Ik ben bang dat de optimistische cijfers tegen vallen. De gemeente betaalt niet meer mee aan het vliegveld. Als het financieel niet rendeert kom je weer terecht bij de overheid. Ik vind het zonde van het geld en zonde van het landschap". Over de natuurcompensatie: "Het is bijna rond. Er volgt nog één zitting bij de Raad van State. Het IVN vindt dat GAE de verloren natuur voor de vleermuizen moet compenseren. Dus er voor moet zorgen dat de vleermuizen straks langs houtsingels ruim om de verlengde baan heen kunnen vliegen. In 2009 kreeg GAE van het ministerie een ontheffing om de natuurwaarden te mogen verwijderen; beschermde hei- en poelkikker, en vleermuisleefgebied en vleermuisvliegroute. Volgens IVN staat in de ontheffing dat er een alternatieve vleermuisvliegroute ruim om de verlengde baan heen moet worden aangelegd. GAE en de gemeente lazen in de ontheffing dat het inplanten met stekjes aan de noordkant van het vliegveld goed genoeg was. Vleermuizen hebben hogere bomen nodig voor een vliegroute. Omdat GAE van mening was dat het IVN deze vleermuisvoorzieningen moet betalen, is het IVN op 2 mei 2011  in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State stuurde een brief naar het ministerie Economische Zaken Landbouw en Innovatie en het ministerie schreef dat compensatie voor de vleermuisvliegroute nodig is. Hierna was het vliegveld bereid de vleermuisvliegroute aan te leggen. De uitspraak hierover van de Raad van State komt waarschijnlijk op 14 maart". Kortom: er moet nog één stoplicht op groen gezet worden -en dat zal alleen maar betekenen hooguit uitstel- voor de definitieve baanverlenging een feit is. .

Airport Eelde