“De plannen zijn onvoldoende onderbouwd”

ZUIDLAREN – Er is nog steeds veel onduidelijk rondom de centrumplannen in Zuidlaren. Nadat de Albert Heijn te kennen had gegeven dat het graag richting de Prins Bernardhoeve wil verhuizen, kwamen er diverse stromingen op gang. Ondertussen is de beloofde klankbordgroep nog steeds niet geïnstalleerd en is het wachten op deze stap.

Stichting Brinkbelangen heeft haar doelstelling omtrent de centrumplannen duidelijk geformuleerd, men staat niet te springen om een herinrichting van de Prins Bernardhoeve. “Er is een verschil van inzicht over de toevoeging van het aantal vierkante meters,” legt Lies de Klerk namens de stichting uit. “Deze Albert Heijn heeft overdreven grote uitbreidingsplannen, terwijl het in onze ogen ook anders kan. Ga nou eens onderzoeken of je in het winkellint kan blijven! Wij zijn van mening dat het Roelfsema-terrein een goede locatie is, in elk geval een alternatief wat waard is om te onderzoeken. Wij willen graag die plannen verbeteren.”

“Een nieuw winkelcentrum heeft namelijk de eerste twee, drie jaar een groeieffect, maar daarna kan het snel minder worden. Kijk nou eens naar Winschoten, daar staat de Langestraat leeg en is er enorme leegstand. Dat is voor ons het grote schrikbeeld wanneer de Albert Heijn verhuist. Dit is dan een gevoelige tik voor de kleine zelfstandige ondernemers in het lint en we zijn bang dat ons dorp dan eenzelfde leegstand krijg. Ik vind dat we moeten zoeken naar de invulling die wel past bij het dorp, want in Zuidlaren hoort nou eenmaal leven in de brouwerij te zijn.”

Vrees ondernemer

Een van de middenstanders die zich sterk maakt voor behoud van het winkellint is Sake Feenstra. De gelijknamige bakkerij vreest voor de toekomst van het lint, mocht de Albert Heijn verhuizen. “Het zou het mooiste zijn zoals het nu blijft. De Zuidlaarder Ondernemersvereniging is in principe tegen het punt dat er zoveel vierkante meters winkeloppervlakte bijkomen. Projectontwikkelaar Leyten wil voor het volle pond gaan, maar ik ben van mening dat dit niet verstandig is. We moeten zuinig zijn op Zuidlaren. Als de plannen van de Albert Heijn en Leyten doorgaan, helpt dat het ’t winkellint om zeep.”

“Voor de duidelijkheid, de ZOV is wel voor het verhaal, alleen wel met bepaalde voorwaarden. De status is dat we nu wachten op de samenstelling van de klankbordgroep. De gemeente zoekt nu mensen van bepaalde groeperingen die hier in plaats in willen nemen. Je moet dan denken aan een afvaardiging van de middenstand, de projectontwikkelaars en de burgers. De gemeente is blij met de plannen van Albert Heijn, alleen het kan niet zo zijn dat er tien mensen beslissen wat er met Zuidlaren gebeurt.”

Nuance

Namens de Zuidlaarder Ondernemersvereniging is voorzitter Folkert de Groot aan het woord. Hij wil eerst het een en ander nuanceren, voordat hij op kritiek van andere belangengroepen ingaat. “We kiezen als ondernemers vóór het lint, maar we hebben daarin een uitzondering en dat is de Albert Heijn. Deze ondernemer wil graag een omvang voor zijn winkel die in het lint niet te faciliteren is. Terugkomend op de vraag of er dan leegstand zal ontstaan is er een adviesorganisatie ingeschakeld die deze vraag zal gaan onderzoeken.”

“Wat betreft de eventuele verhuizing van de Albert Heijn, er hebben meer ondernemers voor dan tegen gestemd. Het gaat er ook om dat we één onderneming faciliteren, niet meer en niet minder. De discussie moet wel helder gevoerd blijven worden, ook wij kijken namelijk met argusogen naar de ontwikkelingen in retailland.”

Op de suggestie om een Albert Heijn te openen op de locatie Roelfsema geeft De Groot een helder antwoord. “Financieel zal het een aardig voorstel zijn, maar daar creëer je wel een parkeerprobleem. Kijk, je kunt alles wel roepen, maar waar heb je het dan over programmatisch gezien. Dit verhaal is niet realistisch.”

Tijdsduur

De voorzitter van de ZOV geeft namens zijn vereniging aan dat het wel erg lang duurt. “Vooropgesteld, we zijn buitengewoon ongelukkig met de tijdsduur van het geheel. Er wordt nu een klankbordgroep gevormd wat ook weer tijd nodig heeft. Dit geeft geen duidelijkheid.”Lies de Klerk