VRIES – De informateurs Gezienus Evenhuis en Roel Pranger hebben voor het eerst gerapporteerd over de voortgang van hun gesprekken inzake de vorming van een nieuw college. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot een concreet voorstel. De informateurs voeren de komende week nog intensief gesprekken. Hun verwachting is dat ze eind volgende week een inhoudelijk

eindverslag kunnen presenteren.