ZUIDLAREN – Op 12 april  heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en alternatieven van instandhouding van een overdekte zwemgelegenheid in Zuidlaren. Voorwaarde is dat de gemeentelijke bijdrage aan de zwemvoorziening maximaal €200.000,- per jaar is. Leszwemmen, doelgroepzwemmen en zwemverenigingen moeten hiermee een plek krijgen in Zuidlaren. Het college heeft uitvoerig onderzoek gedaan. Toch is er nog geen directe oplossing in beeld.

Tynaarlo heeft de afgelopen tijd geïnteresseerde marktpartijen gehoord, de klankbordgroep Aqualaren, waarin medewerkers en gebruikers zitting hebben, gesproken, het

bestuur van het zwembad nauw betrokken, overleg gepleegd met de gemeente Haren.

Vervolgens heeft een extern bureau een aantal mogelijkheden doorgerekend. Tot slot

heeft het college nog een gespreksronde gedaan waarbij enkele partijen werden uitgenodigd

met een concreter plan te komen. Dit alles (onderzoek door bureau, marktconsultatie, het plan van de stichting Aqualaren (bezuiniging in de huidige setting)) leidt op dit moment nog niet tot een haalbaar scenario dat aan de gestelde eisen voldoet. Het college presenteert de uitkomsten van het totale haalbaarheidsonderzoek op 24 april aanstaande tijdens een informatieavond aan de gemeenteraad. Om toch aan de door de raad gestelde opdracht te voldoen, stelt het college de raad voor tot een openbare aanbesteding over te gaan.