ASSEN/ZUIDLAREN – “Van welvaart naar welzijn”; Dat is de titel van een onderzoek van de Rabobank naar de duurzaamheid van 40 regio’s in Nederland. De regio Noord-Drenthe is daarbij op een mooie 9e plaats uitgekomen. Economische groei is niet waar het alleen om moet gaan in de samenleving. In een tijd dat de economie nauwelijks groeit, is dit ook geen gedachte om ons aan vast te houden. Dat wil niet zeggen dat vooruitgang niet belangrijk is, maar het gaat om veel meer dan alleen een stijgend inkomen en toenemende materiele welvaart. Bij deze constatering past de overstap naar een duurzame samenleving. Hier wordt dan onder verstaan zowel de ecologische, als de sociale als de economische ontwikkelingen.

De hoge score in de regio is te danken aan gunstige factoren op het gebied van “rust en ruimte”. Het is goed wonen en leven in Noord-Drenthe. Ook sociale cohesie scoort goed. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld de mate van vrijwilligerswerk en de betrokkenheid met de eigen omgeving.

In de duurzaamheidsscores per gemeente, binnen de regio Noord-Drenthe zijn wel grote verschillen. De gemeente Tynaarlo scoort zeer hoog. Dan volgt Aa en Hunze en Assen. Midden Drenthe behaalt de laagste score. De huidige uitdagende financieel-economische situatie en de relatief sombere vooruitzichten maakt de noodzaak om de samenleving op een andere wijze te benaderen en in te richten nog urgenter. De dynamiek in de Noord-Drentse gemeenten is door de afnemende rijks-geldstromen nog meer afhankelijk van andere belanghebbenden in de regio. Zij zijn in toenemende mate mede-bepalend voor het toekomstperspectief van deze gemeenten.