REGIO – De gemeenten Noordenveld en Tynaarlo gaan samen het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) evalueren. In een GVVP gaat het om keuzes op hoofdlijnen, met een lange doorwerking naar de toekomst. Kortom, het beleid op het gebied van verkeer en vervoer. Het evalueren en desgewenst actualiseren van het GVVP gebeurt normaal gesproken vaak door een extern adviesbureau. Tynaarlo en Noordenveld zien nu kans een belangrijk deel in eigen beheer uit te voeren. Naar verwachting zullen de kosten voor een nieuw GVVP hierdoor lager uitvallen. Ook geeft het samen optrekken vorm aan de samenwerking in Noord Drenthe. Voor deze evaluatie doen we een beroep op de vakkennis van de gemeentelijke verkeerskundigen en op de dorps- en wijkbelangenverenigingen en individuele burgers. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie beslissen de gemeenten in hoeverre aanpassing of compleet herschrijven van het GVVP noodzakelijk is.