VRIES – Het BOL-comité (Bewegen Op Leeftijd) in woonzorgcentrum de Kornoeljehof in Vries organiseert in november drie dansactiviteiten voor de bewoners. Vandaag (woensdag) start de dansmaand met de activiteit ‘zittend dansen’. Dinsdagavond 15 november verzorgen de Black Wolf Linedancers uit Zuidlaren een demonstratie linedance en nemen de bewoners mee de dansvloer op, of zittend op de stoel. Het dansen wordt op vrijdagochtend 25 november afgesloten met de ‘balans dans’ dat onderdeel is van de cursus valpreventie.

Het BOL-project is eind 2010 gestart in het Kornoeljehof. Een vijftal bewoners is toen in het BOL-comité gestapt en heeft de eerste beweegactiviteit georganiseerd voor de medebewoners: een muziek dansavond. De ‘november dansmaand’ is alweer de tweede activiteit van het BOL-comité. Het BOL-comité krijgt ondersteuning van SportDrenthe en kan de beweegactiviteiten organiseren met een financiële bijdrage vanuit de gemeente. “Mag ik deze dans van u?’ is de naam van de landelijke campagne uit oktober 2011. Het doel was om zoveel mogelijk senioren in Nederland in beweging te krijgen. De senioren herinneren zich nog vaak de dansavonden van vroeger. Met het organiseren van lokale dansavonden is dan ook de eerste stap gezet om meer senioren in beweging te krijgen. Het BOL-comité heeft kunnen regelen dat de cursus valpreventie, die onderdeel uitmaakt van de campagne, ook aangeboden wordt aan de bewoners. De bedoeling is om het activiteitenaanbod voor bewoners in het Kornoeljehof vanaf januari 2012 uit te breiden met maandelijkse zitdansactiviteiten. De animo onder de bewoners blijkt na een eerste kennismaking in oktober groot te zijn voor deze beweegvorm. Deze beweegvorm sluit goed aan bij hun mogelijkheden. Het BOL-comité heeft de intentie om zich na de ‘november dansmaand’ ook in 2012 weer bezig te gaan houden met de organisatie van activiteiten met een beweegcomponent.