ZUIDLAREN – In de nadagen van haar politieke loopbaan is Oetra Gopal, wethouder kunst en cultuur, sociaal domein en duurzaamheid, trots op wat er is bereikt binnen de gemeente Tynaarlo. Op de dag van de verkiezingen hoopt de politica dat het beleid dat is ingezet, ook na de verkiezingen een positief vervolg krijgt.

Cultuur is het domein waar niet altijd even voorzichtig mee wordt omgegaan weet Gopal. ‘Ik ben twaalf jaar lang verantwoordelijk geweest voor cultuur en wat me vanaf het begin opviel, is dat cultuur toch wel een beleidsterrein is waar vaak in wordt gesneden. Terwijl ik denk dat cultuur voor jong en oud juist ontzettend belangrijk is, dus het moet ook prioriteit krijgen en behouden. Naast sport vind ik cultuur van evenveel waarde, want iedereen heeft het elke dag weer nodig in de breedste zin van het woord. Daar komt bij dat schade die deze sector wordt toegebracht niet zomaar even is hersteld.’

Corona legde bijna de volledige culturele sector aan banden. Waar vrijwel alles op cultureel terrein binnen de gemeente Tynaarlo tegenwoordig weer mogelijk is, is er de afgelopen vier jaar veel werk verzet om de juiste richting weer te vinden. ‘Toen ik hier begon als wethouder ontdekte ik dat het vertrouwen vanuit de culturele sector in de overheid was verdwenen. Daar heb ik hard aan geprobeerd te werken door zichtbaar te zijn en met de mensen in gesprek te gaan. Dat is in mijn beleving de eerste stap naar verbetering, zodat je ook rechtstreeks aan mensen kunt uitleggen waarom keuzes op een bepaalde wijze worden gemaakt. In coronatijd moesten de contacten veelal online plaatsvinden met incidenteel een werkbezoek, maar ik denk dat we op dit moment alweer op een heel ander punt staan met z’n allen. Natuurlijk zijn er altijd onderdelen voor verbetering vatbaar, maar we hebben met Gea Jonker en Frits Colenbrander tegenwoordig twee fantastische cultuurcoaches die onvoorstelbaar goed werk verrichten en niet alleen voor activiteiten, maar zij kunnen je bijvoorbeeld ook uitleggen hoe je een subsidie dichterbij kan brengen.’

Over niet al te lange tijd verlaat de politica het politieke domein en gaat ze voor een nieuwe uitdaging. Waar de toekomst haar brengt is vooralsnog onbekend, maar ze hoopt dat de culturele sector de komende vier jaar verder aansterkt. ‘Cultuur moet je koesteren is mijn uitgangspunt. We moeten koesteren wat we aan Kunst en Cultuur hebben, dat verrijkt  onze gemeente en geeft kleur. We moeten er alles aan doen om het te behouden. Ik hoop dat het volgende college verder gaat op de basis die er door ons is neergelegd, want er is vertrouwen en dat heb je niet snel terug als het is verdwenen. Cultuur is van ons allemaal en we moeten dus ook met elkaar nadenken over de richting. Dat kun je deels doen door te investeren, maar je kunt ook vanuit een bepaald concept breder proberen te denken. Een sportaccommodatie kun je ook voor andere doeleinden gebruiken, omdat deze ruimtes bijvoorbeeld lang niet altijd bezet zijn. In andere regio’s buiten de gemeente Tynaarlo zijn er tal van gemeenten die op soortgelijke wijze opereren. Binnen zo’n scenario kun je met hetzelfde geld veel meer.’ Dat Gopal een liefhebber van kunst en cultuur is blijkt wel uit de mooie verzameling kunstwerken van kunstenaars uit de regio die een plek kregen in haar woning. ‘Ik koop regelmatig kunst van kunstenaars uit de regio, omdat ik onder de indruk ben van het werk dat ze maken. De eerstvolgende editie van de Paardenmarkt die vlak achter mijn huis wordt gehouden, daar zie ik trouwens ook alweer enorm naar uit.’