“De conclusies die worden getrokken zijn volstrekte onzin”

TYNAARLO – In 2015 komen de eerste ideeën voor een fietssnelweg van Assen naar Groningen en vice versa over tafel. Vijf jaar later zijn er nog twee varianten over. Onbegrijpelijk volgens twee bewoners die langs de voorkeursroute van het college wonen. De één aan de Vriezerweg en de ander aan de Watermolendijk. Beide straten lopen langs het Noord-Willemskanaal. Henk Harms en Gerrie Grootjans zijn ontsteld: “Ze willen een situatie creëren, die ze onlangs verderop in het dorp hebben vervangen vanwege het grote aantal dodelijke ongelukken.” Daarmee doelen ze op de nieuwe rotonde bij het voetbalveld van de plaatselijke SV Tynaarlo. “De gemeente meet met twee maten en hier wordt een ander spelletje gespeeld”, verklaart Harms vurig. Niet voor de eerste keer wordt het burgerparticipatietraject van de gemeente Tynaarlo in twijfel getrokken: “Ach, dat is één grote wassen neus!”

In het kantoor van Grootjans aan de Watermolendijk spreekt de Krant van Tynaarlo met de twee bezorgde inwoners. De één heeft een bouwbedrijf, de ander zit in de zonnepanelen. Beide hardwerkende ondernemers, die inmiddels meer tijd kwijt zijn aan het voorkomen van de doorfietsroute dan aan geld verdienen. Meerdere informatiebijeenkomsten wonen ze bij, proberen in te spreken waar ze kunnen en mee te denken over de invulling van de doorfietsroute ‘de Groene As’ waar de fietssnelweg ondertussen tot is omgedoopt. Het levert niets op. “Ze zeggen op zo’n bijeenkomst dan zo mooi dat ze het organiseren omdat ‘je de mensen mee moet hebben’, maar het is allemaal voor de bühne. Er is niet eens verslag gelegd van de bijeenkomsten. Hoe ze tot die twee overgebleven routes komen, is dus een raadsel. Volslagen onbekend”, vertelt Grootjans. Zijn kompaan vult hem aan: “En als je ernaar vraagt, krijg je wollige antwoorden. De conclusies die getrokken worden raken kant noch wal. Het is echt volstrekte onzin.” Dat is tevens een andere factor die de twee inwoners hekelen: de onvolledige en warrige informatievoorziening vanuit de gemeente.

Inmiddels heeft de gemeente Tynaarlo dus twee varianten van de vier geschrapt en zijn er nog twee over. Een route langs de Onlandweg en een route langs het Noord-Willemskanaal. De voorkeur van het college van Burgemeester en Wethouders zou ervoor zorgen dat de fietsers in de nabije toekomst langs het kanaal racen, maar daar zitten Harms en Grootjans niet op te wachten: “Dat is voor de gemeente blijkbaar de goedkoopste optie, dus we begrijpen de voorkeur. Op basis van de berekening scheelt het per jaar ongeveer €2.000,- aan kapitaallasten voor de gemeente. Een tweede aspect is het minder waard worden van eerder gekochte kavels. Daar hebben wij onderbouwing van gevraagd, maar die hebben we tot op heden helaas nog niet ontvangen. Het financiële nadeel zou volgens het college rond de €425.000,- liggen. Veiligheid opofferen voor €2.000,- per jaar aan kapitaallasten en een eventuele waardevermindering van €425.000,-, die nog beoordeeld zal moeten worden, is de afweging blijkbaar. Het levert echter een levensgevaarlijke situatie op. De kruising bij de Vriezerbrug is namelijk eentje waar op een drukke dag 15.000 verkeersbewegingen zijn, waarvan de meeste tijdens de spitsuren. Het tijdstip waarop de meeste fietsers gebruik zullen maken van de doorfietsroute. Hoe willen ze dat gaan doen?”

Als de doorfietsroute langs het Noord-Willemskanaal daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, dan moet de weg verbreed worden en dat zadelt Harms eveneens met een probleem op. Vrachtwagens die geregeld bij hem komen laden en lossen, kunnen met die optie de draai niet meer maken: “Ze hebben het over een vluchtheuvel bij de N386. Hoe willen ze dat realiseren? Dat gaat tevens ten koste van het terras bij Grand Café De Vriezerbrug.”

“Het college geeft in het advies aan de raad aan dat door de maatregelen als beschreven in het rapport van Veilig Verkeer Nederland een veilige situatie ontstaat”, geeft Grootjans aan. Dat rapport hebben de mannen zelf naar aanleiding van de plannenmakerij opgevraagd en daaruit trekken zij andere conclusies: “Als je het rapport goed leest, dan staat dat er niet. Er staat dat er door ‘goed samenspel van alle weggebruikers’ een veilige oversteek van de doorfietsroute bij de Vriezerbrug moet ontstaan. Dat is nogal wat anders dan hetgeen Burgemeester en Wethouders aan de raad presenteert. Ze creëren eenzelfde situatie als de voormalige situatie bij het voetbalveld. Wat daar levensgevaarlijk bleek, zou hier superveilig zijn. Geloof je het zelf?” De voorkeur van de mannen zou uitgaan naar een route langs de Onlandweg, want daar komt men uit bij de rotonde nabij de Kluswijs. “Daar is de snelheid al uit het verkeer en kan men dus veel veiliger oversteken naar ons idee”, legt Grootjans uit.

Voor Harms, die een onderhouds- en bouwbedrijf aan huis heeft, is het olie op het vuur. Hij woont inmiddels twintig jaar aan de Vriezerweg en naar eigen zeggen al twintig jaar met hoofdpijn: “In het begin heeft de gemeente me meegedeeld dat ze achter mijn huis landgoederen wilden plaatsen. Dat leek me prachtig. Inmiddels heb ik alles al meegemaakt. Achter mijn woning ligt nu een braakliggend terrein. Het terrein dat ooit voor een prikkie is opgekocht door de gemeente. De landgoederen gingen gauw van de tekentafel. Vervolgens wilden ze er jachthavens realiseren, toen sportvelden, biovergisters, eendenkrooskwekerijen en ook een windmolenpark heb ik voorbij horen komen. Ik ben hier komen te wonen om te genieten van het uitzicht en de ruimte die ik hier geniet. Iedere keer moet ik in het verweer met de gemeente omdat ze weer aan het modderen zijn. Bovendien kreeg ik ook nog van de wethouder te horen dat ik hier op een pareltje van een plek woon. Nou, niet lang meer dus als het aan hen ligt. Ik word er echt helemaal gek van.”

Een ander heikel punt waar de mannen over vallen zijn een aantal telefoontjes van wethouder Hanneke Wiersema: “Daarin heeft ze aan meerdere bewoners meegedeeld dat er geen besluit zou worden genomen door het college, maar dat ze ons eerst wilde informeren omtrent de toekomstige plannen. Ten tweede gaf ze aan dat ze erover dag de toegang via de Watermolendijk af te sluiten en de bewoners via het industrieterrein toegang tot de woning realiseren. Een volstrekt onhaalbaar idee, die de gemeente meer geld zal kosten dan de eerder genoemde €425.000,-. Helaas is op de genoemde bezorgdheid geen antwoord tot nu toe gekomen.”

 “De gemeente wil zich er ten koste van mensenlevens goedkoop van af maken. De onrust die ze met de plannenmakerij hebben achtergelaten is ronduit slecht te noemen. Bovendien hebben we geregeld brieven gestuurd naar het college van B&W, maar blijven antwoorden uit. 8 september komt het in de gemeenteraad en dan zullen wij inspreken. Als ze deze route willen doordouwen, dan moeten ze eerst nog langs ons”, besluiten de mannen gedecideerd.

In een reactie laat de gemeente Tynaarlo namens een woordvoerder weten: “De gekozen variant is de kortste route van A naar B en kent maar één kruising (die met de N386) tot de aansluiting op de Meerweg. De variant via de Onlandweg en over het bedrijventerrein zou elf wegen kruisen tot dat punt. De kruising bij de Vriezerbrug gaan we herinrichten en zo veilig mogelijk maken. Er komt een middengeleider, zodat je de N386 in twee keer kunt oversteken. Daarnaast wordt de maximum toegestane snelheid verlaagd en wordt er aandacht besteed aan het zicht vanuit de

inritten. Herinrichting van het gebied levert tevens een positieve bijdrage voor de uitstraling van het gebied rondom de brug. Omdat de heren direct belanghebbende zijn, heeft de wethouder ze persoonlijk op de hoogte gebracht van het feit dat het college een besluit zou nemen over de voorkeursvariant. Ze hebben nog enkele inhoudelijke vragen gesteld waar ze ná de zomer, maar vóór e behandeling in de gemeenteraad reactie op krijgen.” Op de vraag ‘klopt het dat u in een telefonisch gesprek met omwonenden heeft aangegeven dat de Watermolendijk afgesloten moet worden en men via het industrieterrein een toegang tot hun huis moet realiseren?’, geeft de woordvoerder aan: “Het klopt dat er iets over gezegd is: namelijk dat het niet ondenkbaar is dat die discussie ooit gevoerd gaat worden. In de huidige plannen kunnen aanwonenden echter gewoon over de Watermolendijk naar hun woning. Het project en participatietraject is van de provincie. Omdat de route over ons grondgebied loopt, maken wij als gemeente een keuze voor de variant (bestemmingsplan, vergunningen, procedures). De gemeenteraad neemt het definitieve besluit na de zomer. Belanghebbenden kunnen altijd inspreken en zo invloed uitoefenen op de besluitvorming.”

En die kans zullen Harms en Grootjans dus niet aan zich voorbij laten gaan.