REGIO – In ruim 3 jaar tijd is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in Drenthe met ruim 80% gedaald. Dat staat in het rapport “De kwaliteit van basisscholen en

het bestuurlijk handelen in het noorden van Nederland” van de Inspectie van het

Onderwijs. Dit rapport verscheen vorige week en gedeputeerde Ard van der Tuuk van de Provincie Drenthe is blij met de resultaten.

In 2009 waren er in Drenthe in totaal 45 zwakke en zeer zwakke scholen, in 2012 zijn dat er

nog 8. “Een enorme prestatie van de schoolbesturen in zo’n korte tijd”, aldus gedeputeerde Ard van der Tuuk. “Met deze kwaliteitsverbetering scoren we in Drenthe zelfs iets beter dan het landelijk gemiddelde.” De provincie Drenthe investeerde in 2010 en 2011 samen met schoolbesturen, alle Drentse gemeenten en het Rijk in een programma om de kwaliteit van het basisonderwijs in Drenthe te verbeteren. Dit heeft nu zijn vruchten duidelijk afgeworpen. De grote uitdaging voor de scholen in de komende jaren is het behouden van deze kwaliteitsslag, vooral in combinatie met maatschappelijke vraagstukken als krimp en ontgroening in de regio’s. De regiostudie is een vervolg op het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs uit 2009. Het noorden had toen veel meer zwakke en zeer zwakke basisscholen dan de rest van het land. Het rapport beschrijft de ontwikkeling van het basisonderwijs in het noorden van Nederland (provincies Groningen, Friesland en Drenthe) tussen 2008 en 2012 en geeft een beeld van de kwaliteit van bestuurlijk handelen in het onderwijs, zoals een behoorlijke inrichting van het bestuur en een heldere taakverdeling.