DE PUNT – De provincie Drenthe is samen met de gemeente Tynaarlo en andere belanghebbenden een studie begonnen naar de mogelijkheden van een transferium ter hoogte van De Punt. De Punt is een interessante locatie voor een vervoerknooppunt. Hier komen OV-lijnen, het NS-spoor, twee wegverbindingen en een waterverbinding samen. De locatie De Punt is verbonden met zowel het (inter)nationale als het regionale netwerk. Bij het

(inter)nationale netwerk gaat het om de autosnelweg A28, het spoor en Groningen Airport

Eelde; het regionale netwerk bestaat uit de autoweg N34 en Hoogwaardig Openbaar Vervoer

(bijvoorbeeld de Q-Liner of toekomstige regiotram). Tijdens een eerste bijeenkomst op12 januari in Eelde is het proces toegelicht aan een aantal belanghebbenden. Aangegeven is dat provincies, gemeenten, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten een groot belang hechten aan mobiliteitsmanagement. Dit is het creëren van mogelijkheden die reizen op een andere manier of op een ander moment mogelijk maken. Door een sterk toenemende verkeersdruk is dit vooral in de kop van Drenthe en in de stad Groningen van groot belang. Een belangrijke voorwaarde is het doorontwikkelen en uitbreiden van het aantal overstapplekken in de vorm van P+R-terreinen en Transferia. Vanuit de Regio Groningen Assen is voor het gebied tussen Groningen en Assen het concept van de Koningsas ontwikkeld. De ambitie is om het gebied tussen Groningen en Assen, aangeduid met de term ‘Land van de Koningsas’, vanuit de bestaande kwaliteiten verder te versterken tot een beeldbepalend Regiopark. Landschappelijke, culturele en recreatieve kwaliteiten moeten hierin voorop staan. Centraal in het Koningsasconcept staan zogenaamde vestibules: hoogwaardige toegangspoorten tot het Land van de Koningsas. Er wordt naar gestreefd, het gebied te versterken door ruimtelijk-economische ontwikkelingen kwalitatief hoogwaardig in de omgeving in te passen. De Punt is de eerste vestibule die volgens deze principes wordt