TYNAARLO – De onderzoeker in de zaak rondom de geschorste financieel adviseur heeft het

college van de gemeente Tynaarlo vandaag laten weten meer tijd nodig te

hebben voor het afronden van het onderzoek. Het gaat om enkele weken, zodat

de onderzoeker in alle zorgvuldigheid de rapportage kan uitwerken. De

rapportage wordt medio januari uitgebracht, zo meldt de gemeente Tynaarlo.

 

Burgemeester en wethouders zijn zich bewust van de gevoeligheid van deze

kwestie en vinden dat het voor iedereen het beste zou zijn om zo spoedig mogelijk

tot afronding van het onderzoek te komen. Maar het college vindt het nog

belangrijker dat er een zorgvuldig samengesteld rapport wordt opgeleverd, dat

recht doet aan alle betrokken partijen. Zo kan ze straks een gedegen besluit

nemen. Daarom wacht het college het rapport af en gaat ze tot het uitkomen

van het rapport niet inhoudelijk op de zaak in. De schorsing van de medewerker

blijft gedurende deze periode gehandhaafd.