Vrouwen van Nu Vries

VRIES – “Anke Vervoord, directeur Vrouwen van Nu, schuift op Prinsesjesdag aan bij het ontbijt met politici. Het gaat bij Prinsesjesdag, op de tweede dinsdag in september, om de link met Prinsjesdag, de begroting en de plannen van het kabinet. Tijdens dit ontbijt geven experts en vertegenwoordigers van organisaties daarom input aan Kamerleden over drie voor vrouwen belangrijke onderwerpen waarover het komende jaar door de Kamer besluiten worden genomen.”

“Prinsesjesdag wordt georganiseerd door Vrouwenpodium 2010-2020, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV Vrouw en de Landelijk Overleg Minderheden Samenwerkingsverbanden. Thema’s die ter bespreking op de ontbijttafel liggen zijn: “Als je er alleen voor komt te staan”, “Arbeid en Zorg”, en “Werk met behoud van uitkering”. Deze thema’s, die vooral voor vrouwen belangrijk zijn, komen dit najaar in de politieke spotlights door de indiening van een nieuwe Algemene Nabestaandenwet, de modernisering van verlofregelingen en de indiening van de Participatiewet. Essentie van het ontbijt is dat politici voor de komende discussie in de Tweede Kamer over deze thema’s gevoed en geïnspireerd worden door de praktijkverhalen van (ervarings) deskundigen uit het netwerk en de achterban van de organiserende organisaties. Om de link met de komende Prinsjesdag en de begroting te benadrukken leidt actrice en comedian Soula Notos de discussie aan de ontbijttafels in met een korte troonrede. Het ontbijt op 10 september 2013 met de politici is een “besloten bijeenkomst” die, evenals het eerdere ontbijt in januari dit jaar, in Nieuwspoort plaats vindt. Iedere organisatie heeft uit eigen achterban en netwerk 12 deskundigen uitgenodigd. Zij worden verdeeld over 6 ontbijttafels. Aan iedere tafel zal een lid uit de Tweede Kamer aanschuiven. De politici zijn van verschillende partijen. Doel van Vrouwenpodium 2010-2020 is blijvende aandacht van de politiek voor onderwerpen die vooral voor vrouwen belangrijk zijn. Sinds de start in mei 2010 organiseert Vrouwenpodium hiertoe met enige regelmaat acties gericht op de Tweede Kamer. Vaste actiedag is de 2e dinsdag in september die daarom door Vrouwenpodium Prinsesjesdag wordt genoemd. Al eerder organiseerde Vrouwenpodium een ontbijt om de onderwerpen van Vrouwenpodium bij de toen nieuwe Tweede Kamer op de agenda te zetten. Kijk maar eens op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad om te zien hoe het ontbijt verlopen is: www.nederlandsevrouwenraad.nl.”