REGIO – Wie rond de jaarwisseling wil carbidschieten of een vreugdevuur wil stoken moet een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Deze kosteloze aanvragen moeten in ieder geval voor 1 zondag december 2019 zijn ingediend bij de gemeente. Te laat ingediende of niet volledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De formulieren staan op website van de gemeente onder het kopje ‘Vergunningen’. Politie, brandweer en de gemeente zien toe op de naleving van de regelgeving. Vreugdevuren, waarvoor geen ontheffing is verleend worden opgeruimd. De kosten daarvan en de eventueel aangebrachte schade, brengt de gemeente bij de overtreders in rekening. Bovendien wordt er een proces-verbaal opgemaakt.