ZUIDLAREN – In deze tijd van vooroordelen over mensen van andere culturen en godsdiensten is het op zijn plaats om verbindingen met elkaar aan te gaan en te proberen om in harmonie met elkaar en in respect voor elkaar te leven. Een klein stapje in deze richting hebben de vier ouderen bonden in Zuidlaren gezet. Deze bonden, te weten ANBO, Raad van Ouderen, PCOB en KBO kwamen bij elkaar op initiatief van de voorzitter van de Raad van Ouderen, de heer Piet Doedens. Het aantal leden van deze vier bonden is samen ruim 900. Wat hebben deze verschillende bonden met elkaar gemeen, zij komen allen op voor de belangen van de ouder wordende mens zoals een volwaardige plaats van de senioren in onze samenleving. Ook zetten zij zich in voor geschikte woonvoorzieningen om voordelig en prettig te kunnen wonen. Bovendien organiseren deze bonden ontmoeting en ontspanning activiteiten, gezondheid en veiligheidsvoorlichting. In dit licht bezien is het een prima idee dat deze bonden voor het eerst sinds de oprichting ( september 2011) een gezamenlijke ontspanningsmiddag organiseren, niet alleen voor hun leden maar voor iedereen ook de niet leden! Daarom is ieder van harte welkom op woensdag 22 februari 2012, aanvang 14.00 uur in het Sprookjeshof te Zuidlaren.